Tiesiskā apmācība Eiropas Savienības dalībvalstīs

14-10-2011

Šajā pētījumā aprakstīts tiesiskās apmācības stāvoklis Eiropas Savienībā, jo īpaši ES tiesību aktu jomā. Tajā aplūkoti nozīmīgas tiesnešu, prokuroru un tiesas darbinieku aptaujas rezultāti par to tiesiskās apmācības pieredzi. Tajā ietverti arī ES līmeņa un visu 27 dalībvalstu tiesiskās apmācības iestāžu profili. Tajā minēti sīki izstrādāti ieteikumi par to, kā pārvarēt šķēršļus dalībai tiesiskajā apmācībā un veicināt paraugpraksi visā ES. Eiropas Tiesību akadēmija (ERA) konsorcijā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (ETAT) to apkopoja Eiropas Parlamenta vajadzībām.

Šajā pētījumā aprakstīts tiesiskās apmācības stāvoklis Eiropas Savienībā, jo īpaši ES tiesību aktu jomā. Tajā aplūkoti nozīmīgas tiesnešu, prokuroru un tiesas darbinieku aptaujas rezultāti par to tiesiskās apmācības pieredzi. Tajā ietverti arī ES līmeņa un visu 27 dalībvalstu tiesiskās apmācības iestāžu profili. Tajā minēti sīki izstrādāti ieteikumi par to, kā pārvarēt šķēršļus dalībai tiesiskajā apmācībā un veicināt paraugpraksi visā ES. Eiropas Tiesību akadēmija (ERA) konsorcijā ar Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (ETAT) to apkopoja Eiropas Parlamenta vajadzībām.

Ārējais autors

John COUGHLAN, Jaroslav OPRAVIL and Wolfgang HEUSEL (ERA - Academy of European Law)