Drošības un izlūkošanas aģentūru parlamentārā uzraudzība Eiropas Savienībā

15-06-2011

Šajā pētījumā ir novērtēta parlamentu un specializētu neparlamentāru uzraudzības iestāžu īstenotā valsts drošības un izlūkošanas aģentūru uzraudzība, lai noteiktu labāko praksi, ko varētu izmantot, izstrādājot Eiropas Parlamenta pieeju Eiropola, Eurojust, Frontex un, mazākā mērā, SITCEN uzraudzības pastiprināšanai. Pētījumā ir izvirzīti vairāki sīki izstrādāti ieteikumi (tostarp attiecībā uz piekļuvi klasificētai informācijai), kas ir formulēti, pamatojoties uz šādu jautājumu padziļinātu novērtējumu: 1) šo četru iestāžu pašreizējās funkcijas un pilnvaras, 2) esošā Eiropas Parlamenta, apvienoto uzraudzības iestāžu un valstu parlamentu kārtība šo struktūru uzraudzībai un 3) tiesiskā un institucionālā sistēma Parlamenta un specializētu iestāžu īstenotai drošības un izlūkošanas aģentūru uzraudzībai ES dalībvalstīs un citās lielākajās demokrātiskajās valstīs.

Šajā pētījumā ir novērtēta parlamentu un specializētu neparlamentāru uzraudzības iestāžu īstenotā valsts drošības un izlūkošanas aģentūru uzraudzība, lai noteiktu labāko praksi, ko varētu izmantot, izstrādājot Eiropas Parlamenta pieeju Eiropola, Eurojust, Frontex un, mazākā mērā, SITCEN uzraudzības pastiprināšanai. Pētījumā ir izvirzīti vairāki sīki izstrādāti ieteikumi (tostarp attiecībā uz piekļuvi klasificētai informācijai), kas ir formulēti, pamatojoties uz šādu jautājumu padziļinātu novērtējumu: 1) šo četru iestāžu pašreizējās funkcijas un pilnvaras, 2) esošā Eiropas Parlamenta, apvienoto uzraudzības iestāžu un valstu parlamentu kārtība šo struktūru uzraudzībai un 3) tiesiskā un institucionālā sistēma Parlamenta un specializētu iestāžu īstenotai drošības un izlūkošanas aģentūru uzraudzībai ES dalībvalstīs un citās lielākajās demokrātiskajās valstīs.

Ārējais autors

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)