Transporta autopārvadātāju sociālie un darba apstākļi

15-04-2013

Pētījumā analizēti kravu autopārvadājumu nozarē nodarbināto profesionālo autovadītāju sociālie un darba apstākļi. Tajā galvenā uzmanība pievērsta būtiskākajām sociālajām problēmām transporta nozarē, tostarp braukšanas un atpūtas laikiem, kā arī praktiskiem aspektiem, kas tiešā veidā ietekmē autovadītāju dzīves kvalitāti, piemēram, nodarbinātības shēmām un ienākumu līmenim. Pēc vispārējas analīzes, kas veikta tiesiskajam regulējumam, kurā ietilpst ES tiesību akti, kas attiecas uz kravu autopārvadājumu sociālajiem aspektiem, tiek sniegta informācija, kas iegūta konsultācijās ar ieinteresētajām personām un autovadītājiem.

Pētījumā analizēti kravu autopārvadājumu nozarē nodarbināto profesionālo autovadītāju sociālie un darba apstākļi. Tajā galvenā uzmanība pievērsta būtiskākajām sociālajām problēmām transporta nozarē, tostarp braukšanas un atpūtas laikiem, kā arī praktiskiem aspektiem, kas tiešā veidā ietekmē autovadītāju dzīves kvalitāti, piemēram, nodarbinātības shēmām un ienākumu līmenim. Pēc vispārējas analīzes, kas veikta tiesiskajam regulējumam, kurā ietilpst ES tiesību akti, kas attiecas uz kravu autopārvadājumu sociālajiem aspektiem, tiek sniegta informācija, kas iegūta konsultācijās ar ieinteresētajām personām un autovadītājiem.