Ietekme, kādu radītu ES līmeņa sēra emisijas kontroles zonu iespējama noteikšana visā eiropas piekrastē

15-05-2012

Šajā informatīvajā piezīmē sniegta padziļināta analīze par to, kāda kopumā bijusi ietekme politiskajam lēmumam par sēra emisijas kontroles zonu (SEK zonu) noteikšanu, un kāda ietekme būtu to noteikšanai visos jūras apgabalos gar ES piekrasti. Tāpēc piezīmē iekļauta attiecīga pamatinformācija un pētījumu rezultāti, kas palīdzēs turpmākajās diskusijās Parlamentā par to, vai būtu ieteicama SEK zonu attiecināšana uz ES piekrastes reģioniem. Viens no piezīmes mērķiem ir palīdzēt politikas izstrādē, taču tajā iekļauti arī attiecīgi fakti un skaitļi un sniegta jaunākā informācija par dažādām zinātnes atziņām, pamatojoties uz secinājumiem, kas gūti plašā pētījumā par šo tēmu.

Šajā informatīvajā piezīmē sniegta padziļināta analīze par to, kāda kopumā bijusi ietekme politiskajam lēmumam par sēra emisijas kontroles zonu (SEK zonu) noteikšanu, un kāda ietekme būtu to noteikšanai visos jūras apgabalos gar ES piekrasti. Tāpēc piezīmē iekļauta attiecīga pamatinformācija un pētījumu rezultāti, kas palīdzēs turpmākajās diskusijās Parlamentā par to, vai būtu ieteicama SEK zonu attiecināšana uz ES piekrastes reģioniem. Viens no piezīmes mērķiem ir palīdzēt politikas izstrādē, taču tajā iekļauti arī attiecīgi fakti un skaitļi un sniegta jaunākā informācija par dažādām zinātnes atziņām, pamatojoties uz secinājumiem, kas gūti plašā pētījumā par šo tēmu.