“ES budžeta vēsture”

14-06-2019

Eiropas Savienības budžetam ir trīs pīlāri: izdevumi, finansējums un revīzija. Šajā briefing dokumentā ir iztirzāti budžeta aizsākumi, tā attīstība saistībā ar daudzgadu plānošanu un ikgadējo budžeta plānošanu. Tas tiek darīts, ņemot vērā izmaiņas Eiropas Parlamenta pilnvarās attiecībā uz budžetu un tā finansēšanas un revīzijas procesa attīstību. Kopš pirmās Eiropas Kopienas izveides 1952. gadā attiecībā uz budžeta plānošanu ir bijusi vērojama spriedze starp Eiropas iestādēm un dalībvalstīm un cieša saikne starp izdevumu un finansēšanas reformām.

Eiropas Savienības budžetam ir trīs pīlāri: izdevumi, finansējums un revīzija. Šajā briefing dokumentā ir iztirzāti budžeta aizsākumi, tā attīstība saistībā ar daudzgadu plānošanu un ikgadējo budžeta plānošanu. Tas tiek darīts, ņemot vērā izmaiņas Eiropas Parlamenta pilnvarās attiecībā uz budžetu un tā finansēšanas un revīzijas procesa attīstību. Kopš pirmās Eiropas Kopienas izveides 1952. gadā attiecībā uz budžeta plānošanu ir bijusi vērojama spriedze starp Eiropas iestādēm un dalībvalstīm un cieša saikne starp izdevumu un finansēšanas reformām.

Ārējais autors

Dr Giacomo Benedetto