Skolotāju apmācība: pamatskolas skolotāju apmācības stāvoklis un perspektīvas Eiropā

15-07-2014

Šis pētījums sniedz informāciju Eiropas Parlamenta Izglītības un kultūras komitejai par skolotāju darba kvalitāti Eiropas pamatskolās. Tajā ir novērtēts stāvoklis attiecībā uz skolotāju sākotnējo apmācību, atbalstu karjeras sākumposmā un nepārtrauktu profesionālo attīstību Eiropā, raugoties no atsevišķu skolotāju un skolotāju pedagogu viedokļa. Pētījumā ziņots, kādā mērā šīs skolotāju apmācības nepārtrauktības apakšsistēmas palīdz skolotājiem risināt problēmas klases, skolas un sistēmas līmenī. Ziņojumā izvērtētas reformas sektorā, kas tika veiktas pēc iepriekšējo ieteikumu īstenošanas. Pētījuma noslēgumā sniegti politikas ieteikumi par to, kā ar skolotāju apmācību turpmāk uzlabot mācību kvalitāti.

Šis pētījums sniedz informāciju Eiropas Parlamenta Izglītības un kultūras komitejai par skolotāju darba kvalitāti Eiropas pamatskolās. Tajā ir novērtēts stāvoklis attiecībā uz skolotāju sākotnējo apmācību, atbalstu karjeras sākumposmā un nepārtrauktu profesionālo attīstību Eiropā, raugoties no atsevišķu skolotāju un skolotāju pedagogu viedokļa. Pētījumā ziņots, kādā mērā šīs skolotāju apmācības nepārtrauktības apakšsistēmas palīdz skolotājiem risināt problēmas klases, skolas un sistēmas līmenī. Ziņojumā izvērtētas reformas sektorā, kas tika veiktas pēc iepriekšējo ieteikumu īstenošanas. Pētījuma noslēgumā sniegti politikas ieteikumi par to, kā ar skolotāju apmācību turpmāk uzlabot mācību kvalitāti.

Ārējais autors

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)