Pētījumu publikāciju veidi

At a glance logo

Pārskats

'Pārskats' krājums

(1-2 lappuses)

Briefing logo

Briefing

'Briefing' krājums

(3-10 lappuses)

In depth analysis logo

Padziļināta analīze

'Padziļināta analīze' krājums

(11-36 lappuses)

Study logo

Pētījums

'Pētījums' krājums

(37 lappuses un vairāk)

Factsheets logo

Eiropas Savienības faktu lapas

'Eiropas Savienības faktu lapas' krājums

Partneri