2

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Transatlantiskās attiecības: ASV un Kanāda

01-02-2018

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības problēmjautājumi. ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums provizoriski stājās spēkā 2017. gadā. Sarunas par ES un ASV translatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību tika apturētas 2017. gadā. 2019. gada 15. aprīlī Padome pieņēma sarunu norādes ar mērķi atcelt rūpniecības tarifus ...

ES, ASV un Kanādai ir kopīgas vērtības, proti, demokrātija, cilvēktiesības un ekonomiskā un politiskā brīvība, un daļēji sakrīt to ārpolitikas un drošības problēmjautājumi. ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums un stratēģiskās partnerības nolīgums provizoriski stājās spēkā 2017. gadā. Sarunas par ES un ASV translatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību tika apturētas 2017. gadā. 2019. gada 15. aprīlī Padome pieņēma sarunu norādes ar mērķi atcelt rūpniecības tarifus.

Ārpolitika: mērķi, instrumenti un sasniegumi

01-01-2018

ES kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) tika izveidota 1993. gadā un kopš tā laika ir nostiprināta ar turpmākiem līgumiem. Tagad Parlaments cieši uzrauga KĀDP un sniedz ieguldījumu tās attīstībā, jo īpaši atbalstot Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), ES īpašos pārstāvjus (ESĪP) un ES delegācijas. Parlamenta budžeta pilnvaras nosaka KĀDP mērogu un darbības jomu, kā arī ES finanšu instrumentus, ar kuriem tiek atbalstītas ES darbības ārvalstīs.

ES kopējā ārpolitika un drošības politika (KĀDP) tika izveidota 1993. gadā un kopš tā laika ir nostiprināta ar turpmākiem līgumiem. Tagad Parlaments cieši uzrauga KĀDP un sniedz ieguldījumu tās attīstībā, jo īpaši atbalstot Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD), ES īpašos pārstāvjus (ESĪP) un ES delegācijas. Parlamenta budžeta pilnvaras nosaka KĀDP mērogu un darbības jomu, kā arī ES finanšu instrumentus, ar kuriem tiek atbalstītas ES darbības ārvalstīs.