9

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Uzņēmumiem un patērētājiem izmaksu ziņā pieejamas komunikācijas

01-02-2018

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un datu un interneta piekļuves pakalpojumi ir aizņēmuši tradicionālās telefonijas pakalpojumu vietu kā svarīgākie produkti gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mūsdienās arvien vairāk ir pieejams audiovizuālais saturs pēc pieprasījuma, un eksponenciāli pieaug 4G un 5G interneta pieslēgumu skaits. Reaģējot uz šo situāciju, ES ir izstrādājusi telekomunikāciju tiesisko regulējumu, kas attiecas uz fiksēto un bezvadu telekomunikāciju, interneta, apraides un ...

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un datu un interneta piekļuves pakalpojumi ir aizņēmuši tradicionālās telefonijas pakalpojumu vietu kā svarīgākie produkti gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Mūsdienās arvien vairāk ir pieejams audiovizuālais saturs pēc pieprasījuma, un eksponenciāli pieaug 4G un 5G interneta pieslēgumu skaits. Reaģējot uz šo situāciju, ES ir izstrādājusi telekomunikāciju tiesisko regulējumu, kas attiecas uz fiksēto un bezvadu telekomunikāciju, interneta, apraides un pārraides pakalpojumiem, ieviešot virkni noteikumu, ko piemēro visās ES dalībvalstīs. Saskaņā ar nesenu pētījumu, kas veikts IMCO komitejas uzdevumā, telekomunikāciju pakalpojumi ik gadu Eiropas Savienības IKP pienes 86,1 miljardu EUR, un Eiropas Parlamenta ieviestie jaunie likumdošanas pasākumi varētu vēl papildus nodrošināt 40 miljardus EUR.

Digitālā programma Eiropai

01-02-2018

Kopš 1995. gada informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir veicinājušas produktivitātes pieaugumu un izaugsmi Eiropas Savienībā[1]. Pēdējās trijās desmitgadēs tehnoloģiskā konverģence ir padarījusi neskaidras robežas starp telekomunikācijām, apraidi un IT. Komisija 2015. gadā paziņoja par digitālā vienotā tirgus izveidi un sāka izstrādāt galvenos likumdošanas priekšlikumus, kas, piemēram, veicinātu e-komerciju, autortiesības, e-privātumu, digitālo tiesību saskaņošanu, saskaņotus PVN noteikumus ...

Kopš 1995. gada informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) ir veicinājušas produktivitātes pieaugumu un izaugsmi Eiropas Savienībā[1]. Pēdējās trijās desmitgadēs tehnoloģiskā konverģence ir padarījusi neskaidras robežas starp telekomunikācijām, apraidi un IT. Komisija 2015. gadā paziņoja par digitālā vienotā tirgus izveidi un sāka izstrādāt galvenos likumdošanas priekšlikumus, kas, piemēram, veicinātu e-komerciju, autortiesības, e-privātumu, digitālo tiesību saskaņošanu, saskaņotus PVN noteikumus un kiberdrošību.

Patērētāju tiesību politika: principi un instrumenti

01-11-2017

Efektīva patērētāju tiesību aizsardzības politika nodrošina vienotā tirgus pienācīgu un produktīvu darbību[1]. Tās mērķis ir panākt, lai patērētājiem būtu garantēta iespēja īstenot savas tiesības attiecībās ar komersantiem, un garantēt vairāk drošības mazāk aizsargātiem patērētājiem[2]. Finanšu krīze ir apliecinājusi, ka ar patērētāju aizsardzības noteikumiem tirgu var padarīt godīgāku un konkurenci – kvalitatīvāku. Par būtiski svarīgu ES politikas mērķi ir kļuvusi nepieciešamība nodrošināt patērētājiem ...

Efektīva patērētāju tiesību aizsardzības politika nodrošina vienotā tirgus pienācīgu un produktīvu darbību[1]. Tās mērķis ir panākt, lai patērētājiem būtu garantēta iespēja īstenot savas tiesības attiecībās ar komersantiem, un garantēt vairāk drošības mazāk aizsargātiem patērētājiem[2]. Finanšu krīze ir apliecinājusi, ka ar patērētāju aizsardzības noteikumiem tirgu var padarīt godīgāku un konkurenci – kvalitatīvāku. Par būtiski svarīgu ES politikas mērķi ir kļuvusi nepieciešamība nodrošināt patērētājiem pilnvērtīgas iespējas, kā arī efektīvi garantēt patērētāju drošību un aizsargāt viņu ekonomiskās intereses.

Patērētāju tiesību aizsardzības pasākumi

01-11-2017

Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu mērķis ir aizsargāt Eiropas patērētāju veselību, drošību, kā arī ekonomiskās un juridiskās intereses neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi dzīvo, ceļo vai iepērkas. ES noteikumi regulē gan fiziskus darījumus, gan elektronisko komerciju, un tajos iekļautas kā vispārēji piemērojamas normas, tā noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem, tostarp zālēm, ģenētiski modificētiem organismiem, tabakas izstrādājumiem, kosmētiku, rotaļlietām un sprāgstvielām ...

Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības pasākumu mērķis ir aizsargāt Eiropas patērētāju veselību, drošību, kā arī ekonomiskās un juridiskās intereses neatkarīgi no tā, kur Eiropas Savienībā viņi dzīvo, ceļo vai iepērkas. ES noteikumi regulē gan fiziskus darījumus, gan elektronisko komerciju, un tajos iekļautas kā vispārēji piemērojamas normas, tā noteikumi attiecībā uz konkrētiem produktiem, tostarp zālēm, ģenētiski modificētiem organismiem, tabakas izstrādājumiem, kosmētiku, rotaļlietām un sprāgstvielām.

Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība

01-11-2017

Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība Eiropas Savienībā garantē uzņēmumu un speciālistu mobilitāti. Lielas cerības saistās ar Pakalpojumu direktīvu, jo tai ir izšķirīga nozīme iekšējā tirgus izveides pabeigšanā. Jaunākie pētījumi liecina, ka to tiesību aktu radīto priekšrocību vērtība, kurus Parlaments pieņēmis sniegšanas brīvības jomā, tostarp attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju un mazumtirdzniecību, sasniedz 284 miljardus EUR gadā.

Brīvība veikt uzņēmējdarbību un pakalpojumu sniegšanas brīvība Eiropas Savienībā garantē uzņēmumu un speciālistu mobilitāti. Lielas cerības saistās ar Pakalpojumu direktīvu, jo tai ir izšķirīga nozīme iekšējā tirgus izveides pabeigšanā. Jaunākie pētījumi liecina, ka to tiesību aktu radīto priekšrocību vērtība, kurus Parlaments pieņēmis sniegšanas brīvības jomā, tostarp attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju un mazumtirdzniecību, sasniedz 284 miljardus EUR gadā.

Publiskā iepirkuma līgumi

01-11-2017

Lai nodrošinātu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, valsts sektora iestādes slēdz līgumus. Šie līgumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 2 448 miljardi EUR, parāda, ka Eiropas publiskais iepirkums ir galvenais ekonomikas izaugsmes, darba vietu radīšanas un inovācijas virzītājspēks. Publiskā iepirkuma tiesību aktu pakete, ko Parlaments un Padome pieņēma 2014. gadā, katru gadu ES IKP pievieno 2,88 miljardus EUR. Turklāt ES direktīvas par publisko iepirkumu rezultātā kopējās piešķīrumu summas ir palielinājušās ...

Lai nodrošinātu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, valsts sektora iestādes slēdz līgumus. Šie līgumi, kuru tirdzniecības apjoms ir 2 448 miljardi EUR, parāda, ka Eiropas publiskais iepirkums ir galvenais ekonomikas izaugsmes, darba vietu radīšanas un inovācijas virzītājspēks. Publiskā iepirkuma tiesību aktu pakete, ko Parlaments un Padome pieņēma 2014. gadā, katru gadu ES IKP pievieno 2,88 miljardus EUR. Turklāt ES direktīvas par publisko iepirkumu rezultātā kopējās piešķīrumu summas ir palielinājušās no mazāk nekā 200 miljardiem EUR līdz aptuveni 525 miljardiem EUR.

Vispārējais vienotais digitālais tirgus

01-11-2017

Digitālais vienotais tirgus stimulē ekonomiku un uzlabo dzīves kvalitāti, izmantojot e-komerciju un e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumi attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst arvien plašāk pieejami. Šo norišu dēļ ir vajadzīgs Eiropas tiesiskais regulējums, lai attīstītu mākoņdatošanu un mobilo datu savienojamību bez robežām, vienlaikus aizsargājot privātumu, personas datus un kiberdrošību. Parlamenta likumdošanas sasniegumi Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidē katru gadu ...

Digitālais vienotais tirgus stimulē ekonomiku un uzlabo dzīves kvalitāti, izmantojot e-komerciju un e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumi attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst arvien plašāk pieejami. Šo norišu dēļ ir vajadzīgs Eiropas tiesiskais regulējums, lai attīstītu mākoņdatošanu un mobilo datu savienojamību bez robežām, vienlaikus aizsargājot privātumu, personas datus un kiberdrošību. Parlamenta likumdošanas sasniegumi Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidē katru gadu Eiropas izaugsmei papildus sniedz 177 miljardus EUR.