10

rezultāts(-i)

Vārds(-i)
Publikācijas veids
Politikas joma
Jautājuma autors
Atslēgvārds
Datums

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Employment and Social Affairs: Achievements and challenges ahead

08-10-2019

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

This report summarises presentations and discussions from a workshop held on 24 September 2019 as part of the EMPL Committee meeting. The workshop brought together views from international organisations and experts on a broad range of topics: ILO and OECD strategies for the future of work, EU policies for skills development and for combating child poverty, potential gaps in European labour law and in European law on health and safety at workplaces of the future.

Study in Focus: Labour Mobility and recognition

04-09-2019

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

An overview of the main findings and recommendations of the study "Labour mobility and recognition in the regulated professions" prepared for the Committee on Employment and Social affairs (EMPL).

Politikas departamentu pakalpojumi (EMPL fokusā)

14-06-2019

Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus pētījumus komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO. Šajā brošūrā ir izklāstīti pakalpojumi, kurus Politikas departaments sniedz EMPL komitejai.

Politikas departaments A nodrošina kvalitatīvas specializētās zināšanas, atjauninātas analīzes un neatkarīgus pētījumus komitejām, ko tas atbalsta: ECON, EMPL, ENVI, ITRE un IMCO. Šajā brošūrā ir izklāstīti pakalpojumi, kurus Politikas departaments sniedz EMPL komitejai.

Lessons from ESF for ESF+: Workshop summary report

28-09-2018

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

This briefing summarises presentations and recommendations from a workshop having been organised for the Employment and Social Affairs Committee to support its work on the new regulation. Topics include: absorption, beneficiaries' experience, fighting child poverty, institutional capacity building, the integration of FEAD and YEI.

Cīņa pret nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju

01-04-2018

Atbalstot dalībvalstis cīņā pret nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju, Eiropas Savienība tiecas pastiprināt Eiropas sabiedrības integrāciju un kohēziju un nodrošināt visiem pilsoņiem vienādu piekļuvi iespējām un resursiem.

Atbalstot dalībvalstis cīņā pret nabadzību, sociālo atstumtību un diskrimināciju, Eiropas Savienība tiecas pastiprināt Eiropas sabiedrības integrāciju un kohēziju un nodrošināt visiem pilsoņiem vienādu piekļuvi iespējām un resursiem.

Sociālais dialogs

01-02-2018

Sociālais dialogs ir viens no Eiropas sociālā modeļa pamatelementiem. Tas ļauj sociālajiem partneriem (darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem) aktīvi līdzdarboties, tostarp ar līgumu palīdzību, Eiropas sociālās un nodarbinātības politikas veidošanā.

Sociālais dialogs ir viens no Eiropas sociālā modeļa pamatelementiem. Tas ļauj sociālajiem partneriem (darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem) aktīvi līdzdarboties, tostarp ar līgumu palīdzību, Eiropas sociālās un nodarbinātības politikas veidošanā.

Darba ņēmēju tiesības uz informēšanu, uzklausīšanu un līdzdalību

01-02-2018

Eiropas Savienība papildina dalībvalstu pasākumus saistībā ar darba ņēmēju tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu, pieņemot direktīvas, kurās noteiktas minimālās prasības, vai īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstīm.

Eiropas Savienība papildina dalībvalstu pasākumus saistībā ar darba ņēmēju tiesībām uz informēšanu un uzklausīšanu, pieņemot direktīvas, kurās noteiktas minimālās prasības, vai īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir veicināt sadarbību starp dalībvalstīm.

Sociālais nodrošinājums citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

01-02-2018

Sociālā nodrošinājuma koordinācija atvieglo personu brīvu pārvietošanos ES teritorijā. 2010. gadā tika veikta fundamentāla tiesību aktu reforma šajā jomā, tos papildinot ar jauniem tiesību aktiem mobilo darba ņēmēju tiesību aizsardzības uzlabošanai. Komisija 2016. gadā iekļāva priekšlikumus darbaspēka mobilitātes paketē, lai turpinātu reformēt sistēmu un pielāgotu to mūsdienu ekonomiskajai un sociālajai realitātei Savienībā.

Sociālā nodrošinājuma koordinācija atvieglo personu brīvu pārvietošanos ES teritorijā. 2010. gadā tika veikta fundamentāla tiesību aktu reforma šajā jomā, tos papildinot ar jauniem tiesību aktiem mobilo darba ņēmēju tiesību aizsardzības uzlabošanai. Komisija 2016. gadā iekļāva priekšlikumus darbaspēka mobilitātes paketē, lai turpinātu reformēt sistēmu un pielāgotu to mūsdienu ekonomiskajai un sociālajai realitātei Savienībā.

Eiropas Sociālais fonds

01-02-2018

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tika izveidots saskaņā ar Romas līgumu, lai kopējā tirgū uzlabotu darba ņēmēju mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Laika gaitā šā fonda uzdevumi un darbības noteikumi tika pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu ekonomikas attīstību un situāciju nodarbinātības jomā, kā arī ES līmenī noteikto politisko prioritāšu attīstību.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tika izveidots saskaņā ar Romas līgumu, lai kopējā tirgū uzlabotu darba ņēmēju mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Laika gaitā šā fonda uzdevumi un darbības noteikumi tika pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu ekonomikas attīstību un situāciju nodarbinātības jomā, kā arī ES līmenī noteikto politisko prioritāšu attīstību.

Partneri