Nav neviena gaidāma notikuma

Uzklausīšanas

Saskaņā ar Reglamenta 193. pantu komiteja var organizēt ekspertu uzklausīšanas, ja atzīst to par svarīgu darbam ar konkrēto jautājumu. Uzklausīšanas var kopīgi organizēt arī divas vai vairākas komitejas. Vairums komiteju organizē regulāras uzklausīšanas, jo tā var uzklausīt ekspertu viedokli un apspriest svarīgākos jautājumus. Šajā lappusē var atrast visu informāciju, kas pieejama par komiteju rīkotajām uzklausīšanām, tostarp programmas, plakātus un runātāju iesūtītos materiālus.

Semināri

Seminārus rīko dažādu politikas jomu departamenti, un to administratīvā pārvaldība notiek saskaņā ar Finanšu regulu. Tie var nebūt atklāti un var notikt komitejas sanāksmes laikā.

Semināru laikā deputāti var uzdot jautājumus ekspertiem un ar viņiem kopā apspriest tēmas, kas saistītas ar Parlamenta darbu, vai vispārējas intereses jautājumus.

Citi pasākumi

Visi pārējie ar politiku saistītie pasākumi.