Id-dħul tal-Unjoni

01-02-2018

Il-baġit tal-UE huwa ffinanzjat kważi kollu (99 %) minn riżorsi proprji. Id-dħul annwali jrid ikopri kompletament in-nefqa annwali. Is-sistema tar-riżorsi proprji tiġi deċiża mill-Kunsill fuq bażi ta' unanimità, wara li tiġi kkunsidrata l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, u jeħtieġ li tiġi rratifikata mill-Istati Membri.

Il-baġit tal-UE huwa ffinanzjat kważi kollu (99 %) minn riżorsi proprji. Id-dħul annwali jrid ikopri kompletament in-nefqa annwali. Is-sistema tar-riżorsi proprji tiġi deċiża mill-Kunsill fuq bażi ta' unanimità, wara li tiġi kkunsidrata l-opinjoni tal-Parlament Ewropew, u jeħtieġ li tiġi rratifikata mill-Istati Membri.