Il-politika tal-konsumatur: il-prinċipji u l-istrumenti

01-11-2017

Politika effettiva għall-protezzjoni tal-konsumatur tiżgura li s-suq uniku jkun jista' jaħdem tajjeb u b'mod effiċjenti[1]. L-għan tagħha huwa li tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumaturi vis-à-vis in-negozjanti u tipprovdi protezzjoni msaħħa għall-konsumaturi vulnerabbli[2]. Il-kriżi finanzjarja wriet li r-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom il-potenzjal li jagħmlu s-swieq aktar ġusti u jtejbu l-kwalità tal-kompetizzjoni. L-awtonomizzazzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni effikaċi tas-sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom saru għanijiet essenzjali tal-politika tal-UE.

Politika effettiva għall-protezzjoni tal-konsumatur tiżgura li s-suq uniku jkun jista' jaħdem tajjeb u b'mod effiċjenti[1]. L-għan tagħha huwa li tiggarantixxi d-drittijiet tal-konsumaturi vis-à-vis in-negozjanti u tipprovdi protezzjoni msaħħa għall-konsumaturi vulnerabbli[2]. Il-kriżi finanzjarja wriet li r-regoli dwar il-protezzjoni tal-konsumatur għandhom il-potenzjal li jagħmlu s-swieq aktar ġusti u jtejbu l-kwalità tal-kompetizzjoni. L-awtonomizzazzjoni tal-konsumaturi u l-protezzjoni effikaċi tas-sikurezza u l-interessi ekonomiċi tagħhom saru għanijiet essenzjali tal-politika tal-UE.