Ġestjoni tas-Sajd tal-UE

01-01-2018

Il-Ġestjoni tas-sajd taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) hija bbażata fuq il-bżon li jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ambjentali tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-vijabilità fit-tul tas-settur. Biex dan l-objettiv jintlaħaq, bosta standards Ewropej dwar l-aċċess għall-ibħra tal-Unjoni, l-allokazzjoni u l-użu tar-riżorsi, il-qabdiet totali permissibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri tekniċi.

Il-Ġestjoni tas-sajd taħt il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) hija bbażata fuq il-bżon li jiġi żgurat sfruttament sostenibbli ambjentali tar-riżorsi bijoloġiċi tal-baħar u l-vijabilità fit-tul tas-settur. Biex dan l-objettiv jintlaħaq, bosta standards Ewropej dwar l-aċċess għall-ibħra tal-Unjoni, l-allokazzjoni u l-użu tar-riżorsi, il-qabdiet totali permissibbli, il-limitazzjonijiet tal-isforz tas-sajd u miżuri tekniċi.