L-akkwakultura Ewropea

01-01-2018

L-akkwakultura Ewropea qiegħda tistaġna b'kuntrast maż-żieda fir-rati tal-produzzjoni tal-akkwakultura fuq livell dinji. F'tentattiv biex tipprova tnaqqas din it-tendenza, il-Kummissjoni ppubblikat żewġ komunikazzjonijiet bi strateġiji għall-iżvilupp tal-akkwakultura Ewropea, waħda fl-2002 u oħra fl-2009. L-istrateġija tal-2002 naqset milli żżid il-produzzjoni Ewropea, filwaqt li l-kriżi ekonomika globali laqtet is-suq u l-industrija tal-akkwakultura. Dan wassal għall-pubblikazzjoni tat-tielet komunikazzjoni tal-Kummissjoni fl-2013, bl-għan li jinkiseb żvilupp sostenibbli tal-akkwakultura tal-UE u jiġu proposti linji gwida strateġiċi.

L-akkwakultura Ewropea qiegħda tistaġna b'kuntrast maż-żieda fir-rati tal-produzzjoni tal-akkwakultura fuq livell dinji. F'tentattiv biex tipprova tnaqqas din it-tendenza, il-Kummissjoni ppubblikat żewġ komunikazzjonijiet bi strateġiji għall-iżvilupp tal-akkwakultura Ewropea, waħda fl-2002 u oħra fl-2009. L-istrateġija tal-2002 naqset milli żżid il-produzzjoni Ewropea, filwaqt li l-kriżi ekonomika globali laqtet is-suq u l-industrija tal-akkwakultura. Dan wassal għall-pubblikazzjoni tat-tielet komunikazzjoni tal-Kummissjoni fl-2013, bl-għan li jinkiseb żvilupp sostenibbli tal-akkwakultura tal-UE u jiġu proposti linji gwida strateġiċi.