Il-Politika komuni tat-trasport: ħarsa ġenerali

01-02-2018

Il-politika tat-trasport ilha tagħmel parti mill-oqsma ta' politika komuni għal aktar minn 30 sena. Flimkien mal-ftuħ għall-kompetizzjoni tas-swieq tat-trasport u l-ħolqien tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, il-mudell ta' "mobilità sostenibbli" se jikseb importanza dejjem akbar, b'mod partikolari fid-dawl taż-żieda kostanti fl-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, li thedded li jiġu kompromessi l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tikseb l-għanijiet tagħha dwar il-klima.

Il-politika tat-trasport ilha tagħmel parti mill-oqsma ta' politika komuni għal aktar minn 30 sena. Flimkien mal-ftuħ għall-kompetizzjoni tas-swieq tat-trasport u l-ħolqien tan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport, il-mudell ta' "mobilità sostenibbli" se jikseb importanza dejjem akbar, b'mod partikolari fid-dawl taż-żieda kostanti fl-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra fis-settur tat-trasport, li thedded li jiġu kompromessi l-isforzi tal-Unjoni Ewropea biex tikseb l-għanijiet tagħha dwar il-klima.