Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali

01-09-2017

F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-responsabilità primarja għall-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija tal-Istati Membri, bl-Unjoni Ewropea tiffunzjona biss bi rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].

F'konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, ir-responsabilità primarja għall-politiki tal-edukazzjoni u t-taħriġ hija tal-Istati Membri, bl-Unjoni Ewropea tiffunzjona biss bi rwol ta' appoġġ. Madanakollu, ċerti sfidi huma komuni għall-Istati Membri kollha — soċjetajiet li qed jixjieħu, nuqqasijiet fil-ħiliet professjonali tal-ħaddiema, kompetizzjoni globali u edukazzjoni tat-tfulija bikrija — u għaldaqstant jeħtieġu risponsi komuni fejn il-pajjiżi jaħdmu flimkien u jitgħallmu minn xulxin[1].