Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa

01-04-2018

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Maż-żmien, il-leġiżlazzjoni, il-każistika u t-tibdiliet li saru lit-Trattati għenu biex dan il-prinċipju u l-implimentazzjoni tiegħu fl-UE jissaħħu. Il-Parlament Ewropew dejjem kien difensur ferventi tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.

L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija waħda mill-objettivi tal-Unjoni Ewropea. Maż-żmien, il-leġiżlazzjoni, il-każistika u t-tibdiliet li saru lit-Trattati għenu biex dan il-prinċipju u l-implimentazzjoni tiegħu fl-UE jissaħħu. Il-Parlament Ewropew dejjem kien difensur ferventi tal-prinċipju tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa.