Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF)

01-02-2018

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali, li tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, it-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Din is-sistema superviżorja għaddejja minn bidliet minħabba l-introduzzjoni tal-Unjoni Bankarja u l-ħruġ antiċipat tar-Renju Unit mill-UE.

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali, li tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku, it-tliet Awtoritajiet Superviżorji Ewropej u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Din is-sistema superviżorja għaddejja minn bidliet minħabba l-introduzzjoni tal-Unjoni Bankarja u l-ħruġ antiċipat tar-Renju Unit mill-UE.