Iċ-ċittadini tal-Unjoni u d-drittijiet tagħhom

01-03-2018

Id-drittijiet individwali taċ-ċittadini u ċ-ċittadinanza Ewropea huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u fl-Artikolu 9 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Huma fattur essenzjali għall-formazzjoni tal-identità Ewropea. F'każ ta' ksur serju tal-valuri bażiċi tal-Unjoni, l-Istat Membru jista' jkun sanzjonat.

Id-drittijiet individwali taċ-ċittadini u ċ-ċittadinanza Ewropea huma minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u fl-Artikolu 9 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE). Huma fattur essenzjali għall-formazzjoni tal-identità Ewropea. F'każ ta' ksur serju tal-valuri bażiċi tal-Unjoni, l-Istat Membru jista' jkun sanzjonat.