It-trasport tal-merkanzija bit-triq: ir-raġunijiet għalfejn l-ispedituri tal-UE jippreferu jużaw it-trakk mit-tren

16-03-2015

Din hija valutazzjoni tal-fatturi li jinfluwenzaw l-għażla tal-mezz ta' trasport talispedituri fl-UE, b'enfasi fuq ir-raġunijiet li għalihom jippreferu t-trasport bit-triq mit-trasport bil-ferrovija. Abbażi tal-analiżi tat-tendenzi tat-trasport talmerkanzija, għadd ta' studji tal-każijiet nazzjonali (il-Ġermanja, il-Polonja, Franza, l-Italja u Spanja) kif ukoll intervisti ma' atturi tal-industrija, l-istudju jeżamina l-fatturi sottostanti ewlenin li jinfluwenzaw l-għażla tal-mezz tat-trasport tal-merkanzija. Ill-kapitolu konklużiv jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar lelementi ewlenin ta' strateġija effikaċi biex jiġi inċentivat l-użu tal-ferrovija abbażi tat-tagħlimiet li nkisbu minn esperjenzi ta' politiki preċedenti.

Din hija valutazzjoni tal-fatturi li jinfluwenzaw l-għażla tal-mezz ta' trasport talispedituri fl-UE, b'enfasi fuq ir-raġunijiet li għalihom jippreferu t-trasport bit-triq mit-trasport bil-ferrovija. Abbażi tal-analiżi tat-tendenzi tat-trasport talmerkanzija, għadd ta' studji tal-każijiet nazzjonali (il-Ġermanja, il-Polonja, Franza, l-Italja u Spanja) kif ukoll intervisti ma' atturi tal-industrija, l-istudju jeżamina l-fatturi sottostanti ewlenin li jinfluwenzaw l-għażla tal-mezz tat-trasport tal-merkanzija. Ill-kapitolu konklużiv jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar lelementi ewlenin ta' strateġija effikaċi biex jiġi inċentivat l-użu tal-ferrovija abbażi tat-tagħlimiet li nkisbu minn esperjenzi ta' politiki preċedenti.

Awtur estern

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra