35

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) u t-Trattat

01-04-2018

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Ruma, il-politiki agrikoli tal-Istati Membri ġew sostitwiti b'mekkaniżmi ta' intervent fil-livell Komunitarju. Mit-Trattat ta' Ruma 'l hawn, is-sisien tal-Politika Agrikola Komuni baqgħu kif kienu, ħlief għar-regoli relatati mal-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Permezz tat-Trattat ta' Lisbona, il-kodeċiżjoni saret il-"proċedura leġiżlattiva ordinarja" tal-Politika Agrikola Komuni, u ħadet post il-proċedura ta' konsultazzjoni.

Wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Ruma, il-politiki agrikoli tal-Istati Membri ġew sostitwiti b'mekkaniżmi ta' intervent fil-livell Komunitarju. Mit-Trattat ta' Ruma 'l hawn, is-sisien tal-Politika Agrikola Komuni baqgħu kif kienu, ħlief għar-regoli relatati mal-proċedura tat-teħid tad-deċiżjonijiet. Permezz tat-Trattat ta' Lisbona, il-kodeċiżjoni saret il-"proċedura leġiżlattiva ordinarja" tal-Politika Agrikola Komuni, u ħadet post il-proċedura ta' konsultazzjoni.

Il-finanzjament tal-PAK

01-04-2018

Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni tradizzjonalment kien jiġi żgurat minn fond wieħed, il-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), li mill-1 ta' Jannar 2007 ġie sostitwit mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

Il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni tradizzjonalment kien jiġi żgurat minn fond wieħed, il-Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija (FAEGG), li mill-1 ta' Jannar 2007 ġie sostitwit mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR).

L-istrumenti tal-PAK u r-riformi tagħhom

01-04-2018

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) għaddiet, tul is-snin, minn ħames riformi kbar, li l-aktar riċenti saru fl-2003 (reviżjoni ta' nofs it-terminu), fl-2009 (il-"Kontroll tas-Saħħa") u fl-2013 (għall-perjodu finanzjarju 2014-2020). L-ewwel dibattiti dwar il-PAK ta' wara l-2020 bdew fl-2016 u l-proposti leġiżlattivi korrispondenti ġew ippreżentati f'Ġunju 2018.

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) għaddiet, tul is-snin, minn ħames riformi kbar, li l-aktar riċenti saru fl-2003 (reviżjoni ta' nofs it-terminu), fl-2009 (il-"Kontroll tas-Saħħa") u fl-2013 (għall-perjodu finanzjarju 2014-2020). L-ewwel dibattiti dwar il-PAK ta' wara l-2020 bdew fl-2016 u l-proposti leġiżlattivi korrispondenti ġew ippreżentati f'Ġunju 2018.

L-ewwel pilastru tal-PAK: I — L-Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq (OKS) fi prodotti agrikoli

01-04-2018

L-OKS hija l-qafas għall-miżuri tas-suq li huma provduti fi ħdan il-PAK. Wara serje ta' riformi, fl-2007 21 organizzazzjoni komuni tas-swieq ġew kodifikati f'OKS waħda li tkopri l-prodotti agrikoli kollha. B'mod parallel, riformi tal-PAK orjentaw gradwalment il-PAK aktar lejn is-swieq, filwaqt li naqqsu r-rwol ta' għodod ta' intervent; dawn illum jitqiesu bħala "miżuri ta' sikurezza" li għandhom jintużaw biss f'każ ta' kriżi.

L-OKS hija l-qafas għall-miżuri tas-suq li huma provduti fi ħdan il-PAK. Wara serje ta' riformi, fl-2007 21 organizzazzjoni komuni tas-swieq ġew kodifikati f'OKS waħda li tkopri l-prodotti agrikoli kollha. B'mod parallel, riformi tal-PAK orjentaw gradwalment il-PAK aktar lejn is-swieq, filwaqt li naqqsu r-rwol ta' għodod ta' intervent; dawn illum jitqiesu bħala "miżuri ta' sikurezza" li għandhom jintużaw biss f'każ ta' kriżi.

L-ewwel pilastru tal-Politika Agrikola Komuni (PAK): II — Il-pagamenti diretti lill-bdiewa

01-04-2018

Ir-riforma tal-2003 u l-kontroll tas-Saħħa tal-2009 ddiżakkoppjaw il-maġġoranza tal-għajnuna diretta u ttrasferewha lill-iskema l-ġdida ta' pagament uniku (SPU) u, għall-Istati Membri l-ġodda, lill-iskema ta' pagament skont l-erja. Ir-Regolament (KE) Nru 1307/2013 jiddefinixxi sistema ta' pagamenti diretti mill-1 ta' Jannar 2015.

Ir-riforma tal-2003 u l-kontroll tas-Saħħa tal-2009 ddiżakkoppjaw il-maġġoranza tal-għajnuna diretta u ttrasferewha lill-iskema l-ġdida ta' pagament uniku (SPU) u, għall-Istati Membri l-ġodda, lill-iskema ta' pagament skont l-erja. Ir-Regolament (KE) Nru 1307/2013 jiddefinixxi sistema ta' pagamenti diretti mill-1 ta' Jannar 2015.

Il-Ftehim tad-WTO dwar il-Biedja

01-04-2018

Is-sistemi ta' appoġġ domestiku fl-agrikoltura huma regolati mill-Ftehim dwar il-Biedja, li daħal fis-seħħ fl-1995 u li ġie nnegozjat waqt iċ-Ċiklu tal-Urugwaj (1986-1994). L-għan fuq żmien twil tal-Ftehim dwar il-Biedja huwa li tiġi stabbilita sistema ġusta u orjentata lejn is-suq fil-kummerċ agrikolu u biex jinbeda proċess ta' riforma permezz tan-negozjati tal-impenji dwar l-appoġġ u l-protezzjoni, u permezz tal-istabbiliment ta' regoli u dixxiplina msaħħa u operattivament iktar effettivi. L-agrikoltura ...

Is-sistemi ta' appoġġ domestiku fl-agrikoltura huma regolati mill-Ftehim dwar il-Biedja, li daħal fis-seħħ fl-1995 u li ġie nnegozjat waqt iċ-Ċiklu tal-Urugwaj (1986-1994). L-għan fuq żmien twil tal-Ftehim dwar il-Biedja huwa li tiġi stabbilita sistema ġusta u orjentata lejn is-suq fil-kummerċ agrikolu u biex jinbeda proċess ta' riforma permezz tan-negozjati tal-impenji dwar l-appoġġ u l-protezzjoni, u permezz tal-istabbiliment ta' regoli u dixxiplina msaħħa u operattivament iktar effettivi. L-agrikoltura hija għalhekk speċjali għax is-settur għandu l-ftehim tiegħu stess, b'dispożizzjonijiet li għandhom prevalenza.

Iċ-Ċiklu ta' Doha u l-agrikoltura

01-04-2018

Iċ-Ċiklu ta' Doha huwa l-aħħar ċiklu ta' negozjati kummerċjali tad-WTO. Varat fl-2001, ikkaratterizza l-bidu ta' negozjati agrikoli ġodda: il-membri tad-WTO impenjaw ruħhom li jiżguraw titjib sostanzjali fl-aċċess għas-suq u li jirtiraw gradwalment il-forom kollha ta' sussidji għall-esportazzjoni fl-appoġġ intern li jgħawweġ il-kompetizzjoni, filwaqt li titqies il-ħtieġa li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw trattament speċjali u differenzjali.

Iċ-Ċiklu ta' Doha huwa l-aħħar ċiklu ta' negozjati kummerċjali tad-WTO. Varat fl-2001, ikkaratterizza l-bidu ta' negozjati agrikoli ġodda: il-membri tad-WTO impenjaw ruħhom li jiżguraw titjib sostanzjali fl-aċċess għas-suq u li jirtiraw gradwalment il-forom kollha ta' sussidji għall-esportazzjoni fl-appoġġ intern li jgħawweġ il-kompetizzjoni, filwaqt li titqies il-ħtieġa li l-pajjiżi li qed jiżviluppaw jingħataw trattament speċjali u differenzjali.

Avvenimenti fil-ġejjieni

03-03-2020
Demographic Outlook for the EU in 2020: Understanding population trends in the EU
Avveniment ieħor -
EPRS
05-03-2020
Has the EU become a regulatory superpower? How it's rules are shaping global markets
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.