2

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Ir-relazzjonijiet Transatlantiċi: l-Istati Uniti u l-Kanada

01-02-2018

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jikkondividu l-valuri tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-libertà ekonomika u politika, u għandhom tħassib simili rigward il-politika barranija u ta' sigurtà. Il-Ftehim ta' Sħubija Strateġika u l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada daħlu fis-seħħ b'mod proviżorju fl-2017. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti ġew interrotti fl-2017. Il-Kunsill adotta direttivi ta' ...

L-UE, l-Istati Uniti u l-Kanada jikkondividu l-valuri tad-demokrazija, tad-drittijiet tal-bniedem, u tal-libertà ekonomika u politika, u għandhom tħassib simili rigward il-politika barranija u ta' sigurtà. Il-Ftehim ta' Sħubija Strateġika u l-Ftehim Ekonomiku u Kummerċjali Komprensiv bejn l-UE u l-Kanada daħlu fis-seħħ b'mod proviżorju fl-2017. In-negozjati dwar Sħubija Trans-Atlantika ta' Kummerċ u ta' Investiment bejn l-UE u l-Istati Uniti ġew interrotti fl-2017. Il-Kunsill adotta direttivi ta' negozjati għall-eliminazzjoni tat-tariffi industrijali fil-15 ta' April 2019.

Il-politika estera: l-għanijiet, l-istrumenti u l-kisbiet

01-01-2018

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1993 u minn dak iż-żmien issaħħet permezz ta' trattati sussegwenti. Illum, il-Parlament jeżamina bir-reqqa l-PESK u jagħti l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tagħha, partikolarment billi jsostni s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) u d-delegazzjonijiet tal-UE. Is-setgħat baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-ambitu tal-PESK, kif ukoll l-istrumenti finanzjarji ...

Il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK) tal-Unjoni Ewropea ġiet stabbilita fl-1993 u minn dak iż-żmien issaħħet permezz ta' trattati sussegwenti. Illum, il-Parlament jeżamina bir-reqqa l-PESK u jagħti l-kontribut tiegħu għall-iżvilupp tagħha, partikolarment billi jsostni s-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), ir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE (RSUE) u d-delegazzjonijiet tal-UE. Is-setgħat baġitarji tal-Parlament isawru l-kobor u l-ambitu tal-PESK, kif ukoll l-istrumenti finanzjarji tal-UE li jirfdu l-attivitajiet esteri tal-UE.