7

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Kultura

01-04-2018

L-attività tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kultura ssaħħaħ il-politika kulturali tal-Istati Membri f'oqsma differenti: pereżempju, il-ħarsien tal-wirt kulturali Ewropew, il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kulturali ta' pajjiżi differenti, u l-promozzjoni tal-mobilità fost dawk li jwettqu xogħol kreattiv. Is-settur kulturali jintlaqat ukoll mid-dispożizzjonijiet tat-Trattati li ma jkoprux il-kultura b'mod espliċitu.

L-attività tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-kultura ssaħħaħ il-politika kulturali tal-Istati Membri f'oqsma differenti: pereżempju, il-ħarsien tal-wirt kulturali Ewropew, il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet kulturali ta' pajjiżi differenti, u l-promozzjoni tal-mobilità fost dawk li jwettqu xogħol kreattiv. Is-settur kulturali jintlaqat ukoll mid-dispożizzjonijiet tat-Trattati li ma jkoprux il-kultura b'mod espliċitu.

Il-politika awdjoviżiva u tal-midja

01-04-2018

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija regolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-att leġiżlattiv fundamentali f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li ġiet riveduta fl-2018. L-istrument ewlieni tal-UE li jgħin lill-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA ta' Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà u l-pluraliżmu tal-midja ...

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija regolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). L-att leġiżlattiv fundamentali f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li ġiet riveduta fl-2018. L-istrument ewlieni tal-UE li jgħin lill-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA ta' Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà u l-pluraliżmu tal-midja".

L-isport

01-04-2018

L-isport huwa qasam fejn ir-responsabbiltajiet tal-UE huma relattivament ġodda, peress li dawn inkisbu biss bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009. L-UE hija responsabbli mill-iżvilupp ta' politika bbażata fuq l-evidenza u mit-trawwim tal-kooperazzjoni u l-ġestjoni ta' inizjattivi bħala appoġġ għall-attività fiżika u l-isport madwar l-Ewropa. Fil-perjodu 2014 — 2020, għall-ewwel darba ġiet stabbilita linja baġitarja speċifika taħt il-programm Erasmus+ biex jiġu appoġġati proġetti ...

L-isport huwa qasam fejn ir-responsabbiltajiet tal-UE huma relattivament ġodda, peress li dawn inkisbu biss bid-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona f'Diċembru 2009. L-UE hija responsabbli mill-iżvilupp ta' politika bbażata fuq l-evidenza u mit-trawwim tal-kooperazzjoni u l-ġestjoni ta' inizjattivi bħala appoġġ għall-attività fiżika u l-isport madwar l-Ewropa. Fil-perjodu 2014 — 2020, għall-ewwel darba ġiet stabbilita linja baġitarja speċifika taħt il-programm Erasmus+ biex jiġu appoġġati proġetti u netwerks fil-qasam tal-isport.

Il-politika tal-komunikazzjoni

01-04-2018

Il-ħtieġa ta' komunikazzjoni effettiva għandha bażi ġuridika fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li tiggarantixxi d-dritt taċ-ċittadini kollha li jkunu infurmati dwar kwistjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet tal-UE żviluppaw diversi għodod u servizzi biex jibqgħu f'kuntatt mal-pubbliku u jinfurmaw lill-pubbliku. Sa mill-varar formali tagħha fl-2012, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ippermettiet liċ-ċittadini jiġu involuti b'mod aktar dirett fil-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-kwistjonijiet ...

Il-ħtieġa ta' komunikazzjoni effettiva għandha bażi ġuridika fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li tiggarantixxi d-dritt taċ-ċittadini kollha li jkunu infurmati dwar kwistjonijiet Ewropej. L-istituzzjonijiet tal-UE żviluppaw diversi għodod u servizzi biex jibqgħu f'kuntatt mal-pubbliku u jinfurmaw lill-pubbliku. Sa mill-varar formali tagħha fl-2012, l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej ippermettiet liċ-ċittadini jiġu involuti b'mod aktar dirett fil-leġiżlazzjoni l-ġdida u l-kwistjonijiet Ewropej.

Il-politika awdjoviżiva u tal-midja

01-11-2017

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija rregolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Il-parti fundamentali tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li attwalment (2017) qed tiġi riveduta. L-istrument ewlieni tal-UE biex jgħin l-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA tal-Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà ...

Il-politika awdjoviżiva fl-UE hija rregolata mill-Artikoli 167 u 173 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Il-parti fundamentali tal-leġiżlazzjoni f'dan il-qasam hija d-Direttiva dwar is-Servizzi tal-Midja Awdjoviżiva, li attwalment (2017) qed tiġi riveduta. L-istrument ewlieni tal-UE biex jgħin l-industrija (speċjalment l-industrija tal-films) huwa s-sottoprogramm MEDIA tal-Ewropa Kreattiva. Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea titlob ir-rispett tal-"libertà u l-pluraliżmu tal-midja".