13

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Medicine shortage in the EU during the novel coronavirus outbreak

15-05-2020

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation ...

The novel coronavirus outbreak is an unprecedented public health crisis with far-reaching consequences. It has highlighted the EU’s long-existing structural problems related to the supply of medicines, and the dependency on third-country import for certain essential and critical medicines and ingredients. While public health policy, including the organisation of the delivery of healthcare and the sales of medicines remains in the competence of the Member States, it has also become clear that cooperation with the pharmaceutical industry, amongst the Member States, and with the Commission and the Europan Medicines Agency, is key in resolving the problems of medicine shortages in these extraordinary times This paper looks into the causes of medicine shortage during the novel coronavirus pandemic in the Union, and the responses and solutions at European level.

Novel Coronavirus Outbreak - State of Play, and the EU’s Public Health Response

07-04-2020

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

The novel coronavirus pandemic spreads globally, and the whole world, including the countries of the European Union are facing a serious public health, economic and financial, and social crises. This paper takes stock of how the pandemic evolved, and what response action the Union has taken and prepares to take, in the field of public health. It follows up on the briefing which was published in February 2020.

Workshop proceedings "Cancer prevention-modifiable risk factors"

16-03-2020

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

On 18 February 2020, the Health Working Group of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI) held a workshop on cancer prevention, focussing on modifiable risk factors. Dolores Montserrat and Sara Cerdas MEPs, the Co-Chairs of the Health Working Group, presided over the meeting. This briefing summarises the presentations that were delivered by the invited experts.

Novel Coronavirus Outbreak - State of play with the epidemics; preparedness and response measurers

17-02-2020

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Following the extraordinary Council meeting of health ministers on 13 February 2020, this paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions. It is an extended and updated version of the “At a Glance” overview, published on 14 February 2020.

Novel Coronavirus Outbreak

13-02-2020

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions .

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

Is-saħħa pubblika

01-02-2018

It-Trattat ta' Lisbona żied l-importanza tal-politika tas-saħħa billi jistipula li "għandu jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Komunità". Ir-responsabbiltà primarja għall-protezzjoni tas-saħħa u, b'mod partikolari, għas-sistemi tal-kura tas-saħħa tibqa' f'idejn l-Istati Membri. Madanakollu, l-UE għandha rwol importanti fit-titjib tas-saħħa pubbliku, fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mard, fil-mitigazzjoni ...

It-Trattat ta' Lisbona żied l-importanza tal-politika tas-saħħa billi jistipula li "għandu jkun żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politiki u l-attivitajiet kollha tal-Komunità". Ir-responsabbiltà primarja għall-protezzjoni tas-saħħa u, b'mod partikolari, għas-sistemi tal-kura tas-saħħa tibqa' f'idejn l-Istati Membri. Madanakollu, l-UE għandha rwol importanti fit-titjib tas-saħħa pubbliku, fil-prevenzjoni u l-ġestjoni tal-mard, fil-mitigazzjoni tal-għejun tal-periklu għal saħħet il-bniedem u fl-armonizzazzjoni tal-istrateġiji tas-saħħa bejn l-Istati Membri. L-UE implimentat b'suċċess politika komprensiva, permezz tal-istrateġija għas-saħħa "Saħħa għat-Tkabbir" u l-programm ta' azzjoni (2014-2020) tagħha u permezz ta' korp ta' leġiżlazzjoni sekondarja. Il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) se jkompli jipprovdi finanzjament matul il-perjodu ta' programmazzjoni 2021-2027.

Mediċini u Tagħmir Mediku

01-02-2018

Il-mediċini u l-apparat mediku huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku u għandhom impatt dirett fuq is-saħħa tan-nies. Hemm qafas legali sod fis-seħħ biex tiġi protetta s-saħħa pubblika u tiġi garantita s-sikurezza ta' dawn il-prodotti. Dan ikopri ċ-ċiklu kollu, mill-provi u t-testijiet, sal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għas-sorveljanza u l-ġbir lura. L-aċċess għal mediċini affordabbli, il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika, it-tmexxija etika tal-provi kliniċi, u l-inċentivi għar-riċerka ...

Il-mediċini u l-apparat mediku huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku u għandhom impatt dirett fuq is-saħħa tan-nies. Hemm qafas legali sod fis-seħħ biex tiġi protetta s-saħħa pubblika u tiġi garantita s-sikurezza ta' dawn il-prodotti. Dan ikopri ċ-ċiklu kollu, mill-provi u t-testijiet, sal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għas-sorveljanza u l-ġbir lura. L-aċċess għal mediċini affordabbli, il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika, it-tmexxija etika tal-provi kliniċi, u l-inċentivi għar-riċerka u l-iżvilupp huma biss uħud mill-kwistjonijiet ewlenin li l-UE tittratta f'dan il-qasam. Sabiex jinżamm il-pass mal-progress xjentifiku u teknoloġiku u jingħata rispons għat-theddid emerġenti għas-saħħa, il-miżuri leġiżlattivi u ta' politika huma soġġetti għal evalwazzjoni u segwitu regolari.

Is-sikurezza tal-ikel

01-02-2018

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll ...

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll it-tikkettar għall-prodotti tal-ikel u tal-għalf.