8

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Novel Coronavirus Outbreak

13-02-2020

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions.

The paper summarises the latest available information on the novel coronavirus outbreak, and the Union’s preparedness and response actions.

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

Mediċini u Tagħmir Mediku

01-02-2018

Il-mediċini u l-apparat mediku huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku u għandhom impatt dirett fuq is-saħħa tan-nies. Hemm qafas legali sod fis-seħħ biex tiġi protetta s-saħħa pubblika u tiġi garantita s-sikurezza ta' dawn il-prodotti. Dan ikopri ċ-ċiklu kollu, mill-provi u t-testijiet, sal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għas-sorveljanza u l-ġbir lura. L-aċċess għal mediċini affordabbli, il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika, it-tmexxija etika tal-provi kliniċi, u l-inċentivi għar-riċerka ...

Il-mediċini u l-apparat mediku huma soġġetti għar-regoli tas-suq uniku u għandhom impatt dirett fuq is-saħħa tan-nies. Hemm qafas legali sod fis-seħħ biex tiġi protetta s-saħħa pubblika u tiġi garantita s-sikurezza ta' dawn il-prodotti. Dan ikopri ċ-ċiklu kollu, mill-provi u t-testijiet, sal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, għas-sorveljanza u l-ġbir lura. L-aċċess għal mediċini affordabbli, il-ġlieda kontra r-reżistenza antimikrobika, it-tmexxija etika tal-provi kliniċi, u l-inċentivi għar-riċerka u l-iżvilupp huma biss uħud mill-kwistjonijiet ewlenin li l-UE tittratta f'dan il-qasam. Sabiex jinżamm il-pass mal-progress xjentifiku u teknoloġiku u jingħata rispons għat-theddid emerġenti għas-saħħa, il-miżuri leġiżlattivi u ta' politika huma soġġetti għal evalwazzjoni u segwitu regolari.

Is-sikurezza tal-ikel

01-02-2018

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll ...

L-implikazzjonijiet tal-politika Ewropea dwar is-sikurezza tal-ikel huma doppji: il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin u tal-interessi tal-konsumaturi u l-iffavorizzar tal-funzjonament tajjeb tas-suq uniku Ewropew. B'hekk, l-Unjoni Ewropea tara li jiġu stabbiliti (u rispettati) regoli ta' kontroll fl-oqsma tal-iġjene tal-prodotti tal-għalf u tal-ikel, tas-saħħa tal-annimali, tas-saħħa tal-pjanti u tal-prevenzjoni tal-kontaminazzjoni tal-prodotti tal-ikel minn sustanzi esterni. L-Unjoni tirregola wkoll it-tikkettar għall-prodotti tal-ikel u tal-għalf.

Il-politika ambjentali: il-prinċipji ġenerali u l-qafas bażiku

01-02-2018

Il-politika ambjentali Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji tal-prekawzjoni, il-prevenzjoni, il-kontroll tat-tniġġis mis-sors tiegħu, u fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Il-programmi ta' azzjoni ambjentali pluriennali jistabbilixxu l-qafas għal azzjoni fil-ġejjieni f'kull qasam tal-politika ambjentali. Dawn huma integrati fl-istrateġiji orizzontali u jitqiesu waqt in-negozjati ambjentali internazzjonali. L-aħħar iżda mhux l-anqas, l-implimentazzjoni hija kruċjali.

Il-politika ambjentali Ewropea hija bbażata fuq il-prinċipji tal-prekawzjoni, il-prevenzjoni, il-kontroll tat-tniġġis mis-sors tiegħu, u fuq il-prinċipju ta' "min iniġġes iħallas". Il-programmi ta' azzjoni ambjentali pluriennali jistabbilixxu l-qafas għal azzjoni fil-ġejjieni f'kull qasam tal-politika ambjentali. Dawn huma integrati fl-istrateġiji orizzontali u jitqiesu waqt in-negozjati ambjentali internazzjonali. L-aħħar iżda mhux l-anqas, l-implimentazzjoni hija kruċjali.

It-tniġġis tal-arja u t-tniġġis akustiku

01-02-2018

It-tniġġis tal-arja u l-ħsejjes eċċessivi jagħmlu ħsara lil saħħitna u lill-ambjent tagħna. It-tniġġis tal-arja prinċipalment jiġi mill-industrija, mit-trasport, mill-produzzjoni tal-enerġija u mill-agrikoltura. L-istrateġija tal-UE fir-rigward tal-kwalità tal-arja tfittex li sal-2020 tiġi rispettata għalkollox il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-kwalità tal-arja u tistabbilixxi objettivi fit-tul għall-2030. Id-Direttiva dwar il-Ħsejjes Ambjentali tgħin biex jiġu identifikati l-livelli tal-ħsejjes ...

It-tniġġis tal-arja u l-ħsejjes eċċessivi jagħmlu ħsara lil saħħitna u lill-ambjent tagħna. It-tniġġis tal-arja prinċipalment jiġi mill-industrija, mit-trasport, mill-produzzjoni tal-enerġija u mill-agrikoltura. L-istrateġija tal-UE fir-rigward tal-kwalità tal-arja tfittex li sal-2020 tiġi rispettata għalkollox il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-kwalità tal-arja u tistabbilixxi objettivi fit-tul għall-2030. Id-Direttiva dwar il-Ħsejjes Ambjentali tgħin biex jiġu identifikati l-livelli tal-ħsejjes fl-UE u biex jittieħdu l-miżuri meħtieġa sabiex dawn jitnaqqsu għal livelli aċċettabbli. Leġiżlazzjoni separata tirregola t-tniġġis tal-arja u dak akustiku minn għejun speċifiċi.

Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tal-ilma

01-02-2018

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti u għall-ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali. Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma (DQI) tistabbilixxi qafas legali biex jiġi protett u ripristinat l-ilma nadif fl-UE u sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tiegħu. Din hija kkomplementata minn leġiżlazzjoni aktar speċifika, bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb jew dik dwar il-kwalità tal-Ilma għall-Għawm, id-Direttiva ...

L-ilma huwa essenzjali għall-ħajja tal-bnedmin, tal-annimali u tal-pjanti u għall-ekonomija. Il-protezzjoni u l-immaniġġjar tiegħu jmorru lil hinn mill-konfini nazzjonali. Id-Direttiva Qafas tal-UE dwar l-Ilma (DQI) tistabbilixxi qafas legali biex jiġi protett u ripristinat l-ilma nadif fl-UE u sabiex jiġi żgurat l-użu sostenibbli u fit-tul tiegħu. Din hija kkomplementata minn leġiżlazzjoni aktar speċifika, bħad-Direttiva dwar l-Ilma tax-Xorb jew dik dwar il-kwalità tal-Ilma għall-Għawm, id-Direttiva dwar l-Għargħar u d-Direttiva Kwadru dwar l-Istrateġija Marina, kif ukoll minn ftehimiet internazzjonali.

Avvenimenti fil-ġejjieni

17-02-2020
The Dilemma of Disinformation: How should democracies respond?
Avveniment ieħor -
EPRS

Sħab

Żomm ruħek konness

email update imageSistema ta' aġġornamenti bl-email

Permezz tas-sistema tat-twissija bl-email, li tibgħat l-aħħar informazzjoni direttament lill-indirizz tal-email tiegħek, inti tista' ssegwi l-persuni u l-avvenimenti kollha marbuta mal-Parlament. Dan jinkludi l-aħħar aħbarijiet dwar il-membri, is-servizzi tal-informazzjoni jew il-Grupp ta' Riflessjoni.

Is-sistema hija aċċessibbli minn kullimkien fuq il-websajt tal-Parlament. Biex tabbona u tirċievi notifiki tal-Grupp ta' Riflessjoni, kulma trid huwa li tagħti l-indirizz tal-email tiegħek, li tagħżel is-suġġett li jinteressak, li tindika l-frekwenza (kuljum, kull ġimgħa jew kull xahar) u li tikkonferma r-reġistrazzjoni tiegħek billi tikklikkja fuq il-link mibgħuta bl-email.

RSS imageTrażmissjonijiet RSS

M'hemm nieqsa l-ebda informazzjoni jew aġġornament fuq il-websajt tal-Parlament Ewropew bis-saħħa tal-flussi tagħna tal-RSS.

Jekk jogħġbok ikklikkja fuq il-link t'hawn taħt sabiex jiġi kkonfigurat il-fluss RSS tiegħek.