5

Riżultat(i)

Kelma (kelmiet)
Tip ta' pubblikazzjoni
Qasam tematiku
Kelma għat-tiftix
Data

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF)

01-02-2018

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali li għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Hi tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), it-tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej (EBA, ESMA u EIOPA) u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF evolviet b'mod kontinwu biex tqis il-kuntest li qed jinbidel li fih topera, b'mod partikolari l-introduzzjoni tal-Unjoni ...

Is-Sistema Ewropea ta' Superviżjoni Finanzjarja (SESF) hija sistema b'diversi livelli ta' awtoritajiet mikroprudenzjali u makroprudenzjali li għandha l-għan li tiżgura superviżjoni finanzjarja konsistenti u koerenti fl-UE. Hi tinkludi l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS), it-tliet awtoritajiet superviżorji Ewropej (EBA, ESMA u EIOPA) u s-superviżuri nazzjonali. Is-SESF evolviet b'mod kontinwu biex tqis il-kuntest li qed jinbidel li fih topera, b'mod partikolari l-introduzzjoni tal-Unjoni Bankarja, l-għan li tiġi żviluppata Unjoni tas-Swieq Kapitali u l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE.

Il-politika dwar is-servizzi finanzjarji

01-02-2018

Is-servizzi finanzjarji huma element essenzjali fl-isforzi tal-UE biex jiġi kkompletat is-suq intern bħala parti mill-moviment liberu ta' servizzi u kapital. Il-progress lejn l-integrazzjoni seħħ f'fażijiet differenti: (1) it-tneħħija tal-ostakli għad-dħul nazzjonali (1957-1973); (2) l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u l-politiki nazzjonali (1973-1983); (3) l-ikkompletar tas-suq intern (1983-1992); (4) il-ħolqien taż-żona ta' munita unika u l-perjodu ta' qabel il-kriżi (1999-2007); u (5) il-kriżi finanzjarja ...

Is-servizzi finanzjarji huma element essenzjali fl-isforzi tal-UE biex jiġi kkompletat is-suq intern bħala parti mill-moviment liberu ta' servizzi u kapital. Il-progress lejn l-integrazzjoni seħħ f'fażijiet differenti: (1) it-tneħħija tal-ostakli għad-dħul nazzjonali (1957-1973); (2) l-armonizzazzjoni tal-liġijiet u l-politiki nazzjonali (1973-1983); (3) l-ikkompletar tas-suq intern (1983-1992); (4) il-ħolqien taż-żona ta' munita unika u l-perjodu ta' qabel il-kriżi (1999-2007); u (5) il-kriżi finanzjarja globali u r-riforma ta' wara l-kriżi (mill-2007 'il quddiem). Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE joħloq għadd ġdid ta' sfidi li għandhom implikazzjonijiet potenzjali fuq is-settur tas-servizzi finanzjarji, kemm fl-UE u wkoll lil hinn minnha.

Il-politika tal-kompetizzjoni

01-02-2018

L-objettiv ewlieni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE huwa li jippermettu l-funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-Unjoni bħala l-fattur ewlieni li jwassal għall-benesseri taċ-ċittadini, tan-negozji u tas-soċjetà tal-UE kollha. Għal dan il-għan, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fih regoli li għandhom l-għan li jipprevjenu restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni u distorsjonijiet tagħha fis-suq intern. B'mod aktar speċifiku, jagħmel dan billi jipprojbixxi akkordji antikompetittivi ...

L-objettiv ewlieni tar-regoli tal-kompetizzjoni tal-UE huwa li jippermettu l-funzjonament tajjeb tas-suq intern tal-Unjoni bħala l-fattur ewlieni li jwassal għall-benesseri taċ-ċittadini, tan-negozji u tas-soċjetà tal-UE kollha. Għal dan il-għan, it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) fih regoli li għandhom l-għan li jipprevjenu restrizzjonijiet tal-kompetizzjoni u distorsjonijiet tagħha fis-suq intern. B'mod aktar speċifiku, jagħmel dan billi jipprojbixxi akkordji antikompetittivi bejn l-impriżi u abbuż ta' pożizzjoni tas-suq minn impriżi dominanti, li jistgħu jaffettwaw b'mod ħażin il-kummerċ bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, il-fużjonijiet u l-akkwiżizzjonijiet li għandhom dimensjoni tal-UE huma mmonitorjati mill-Kummissjoni Ewropea (il-"Kummissjoni") u f'ċerti każijiet jistgħu jiġu pprojbiti, jekk jirriżultaw fi tnaqqis tal-kompetizzjoni. Barra minn hekk, l-għajnuna mill-Istat lil ċerti impriżi jew prodotti hija pprojbita meta din twassal għal distorsjonijiet fil-kompetizzjoni, iżda tista' tiġi permessa f'każijiet speċifiċi. Soġġetti għal ċerti eċċezzjonijiet, ir-regoli tal-kompetizzjoni japplikaw ukoll għal impriżi pubbliċi, servizzi pubbliċi u servizzi ta' interess ġenerali.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.