Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

01-02-2018

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen zijn onderworpen aan de voorschriften van de interne markt en zijn rechtstreeks van invloed op de volksgezondheid. De EU beschikt over een robuust wettelijk kader om de volksgezondheid te beschermen en de veiligheid van deze producten en hulpmiddelen te waarborgen. Dit kader heeft betrekking op de volledige cyclus, van het doen van klinische proeven en tests tot het houden van toezicht op en het terugroepen van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. De EU houdt zich in dit kader bezig met vele belangrijke onderwerpen, zoals de toegang tot betaalbare geneesmiddelen, de strijd tegen antimicrobiële resistentie, het bevorderen van ethische normen voor klinische proeven en de ontwikkeling van stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling. Om de ontwikkeling van wetenschap en techniek bij te houden en om in te kunnen spelen op nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid, worden wetgevings- en beleidsmaatregelen regelmatig geëvalueerd en wordt gezorgd voor een goede follow-up.

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen zijn onderworpen aan de voorschriften van de interne markt en zijn rechtstreeks van invloed op de volksgezondheid. De EU beschikt over een robuust wettelijk kader om de volksgezondheid te beschermen en de veiligheid van deze producten en hulpmiddelen te waarborgen. Dit kader heeft betrekking op de volledige cyclus, van het doen van klinische proeven en tests tot het houden van toezicht op en het terugroepen van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen. De EU houdt zich in dit kader bezig met vele belangrijke onderwerpen, zoals de toegang tot betaalbare geneesmiddelen, de strijd tegen antimicrobiële resistentie, het bevorderen van ethische normen voor klinische proeven en de ontwikkeling van stimulansen voor onderzoek en ontwikkeling. Om de ontwikkeling van wetenschap en techniek bij te houden en om in te kunnen spelen op nieuwe bedreigingen voor de volksgezondheid, worden wetgevings- en beleidsmaatregelen regelmatig geëvalueerd en wordt gezorgd voor een goede follow-up.