De Europese aquacultuur

01-01-2018

Er is sprake van een stagnatie van de Europese aquacultuur die in contrast staat met de groeipercentages van de aquacultuurproductie wereldwijd. In een poging om deze trend tegen te gaan reikte de Commissie via twee mededelingen, waarvan de eerste in 2002 en de tweede in 2009 werd gepubliceerd, strategieën aan voor de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur. De strategie van 2002 heeft niet tot een verhoging van de Europese productie geleid en de aquacultuurmarkt en -sector hebben te lijden gehad onder de wereldwijde economische crisis. Dit bracht de Commissie ertoe in 2013 een nieuwe mededeling te publiceren, met daarin strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU.

Er is sprake van een stagnatie van de Europese aquacultuur die in contrast staat met de groeipercentages van de aquacultuurproductie wereldwijd. In een poging om deze trend tegen te gaan reikte de Commissie via twee mededelingen, waarvan de eerste in 2002 en de tweede in 2009 werd gepubliceerd, strategieën aan voor de duurzame ontwikkeling van de Europese aquacultuur. De strategie van 2002 heeft niet tot een verhoging van de Europese productie geleid en de aquacultuurmarkt en -sector hebben te lijden gehad onder de wereldwijde economische crisis. Dit bracht de Commissie ertoe in 2013 een nieuwe mededeling te publiceren, met daarin strategische richtsnoeren voor de duurzame ontwikkeling van de aquacultuur in de EU.