Afrika

01-01-2018

De betrekkingen tussen de EU en Afrika worden geregeld in de Overeenkomst van Cotonou en de gezamenlijke strategie Afrika-EUgezamenlijke strategie Afrika-EU, die allebei een politieke, economische en ontwikkelingsdimensie hebben. De EU werkt actief aan de bevordering van vrede en veiligheid in Afrika en voert een politieke dialoog met de Afrikaanse Unie (AU), onder andere over democratie en mensenrechten. Migratie heeft zich ontwikkeld tot een kernelement van de betrekkingen tussen de EU en Afrika. Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) blijft het belangrijkste kanaal voor ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en Afrika.

De betrekkingen tussen de EU en Afrika worden geregeld in de Overeenkomst van Cotonou en de gezamenlijke strategie Afrika-EUgezamenlijke strategie Afrika-EU, die allebei een politieke, economische en ontwikkelingsdimensie hebben. De EU werkt actief aan de bevordering van vrede en veiligheid in Afrika en voert een politieke dialoog met de Afrikaanse Unie (AU), onder andere over democratie en mensenrechten. Migratie heeft zich ontwikkeld tot een kernelement van de betrekkingen tussen de EU en Afrika. Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) blijft het belangrijkste kanaal voor ontwikkelingssamenwerking tussen de EU en Afrika.