Hernieuwbare energie

01-01-2018

Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ze zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid van wispelturige en schommelende brandstofmarkten, met name die voor olie en gas. De EU-wetgeving inzake de bevordering van hernieuwbare energie heeft de afgelopen jaren een grote evolutie doorgemaakt. In 2009 stelden de EU-leiders zich ten doel om tegen 2020 20 % van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energiebronnen te halen. In 2018 werd er een nieuw doel overeengekomen: tegen 2030 moet 32 % van het energieverbruik in de EU afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Het beleidskader voor de periode na 2030 wordt momenteel besproken.

Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ze zorgen voor diversificatie van de energievoorziening en een afnemende afhankelijkheid van wispelturige en schommelende brandstofmarkten, met name die voor olie en gas. De EU-wetgeving inzake de bevordering van hernieuwbare energie heeft de afgelopen jaren een grote evolutie doorgemaakt. In 2009 stelden de EU-leiders zich ten doel om tegen 2020 20 % van het energieverbruik in de EU uit hernieuwbare energiebronnen te halen. In 2018 werd er een nieuw doel overeengekomen: tegen 2030 moet 32 % van het energieverbruik in de EU afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Het beleidskader voor de periode na 2030 wordt momenteel besproken.