Chemische stoffen en pesticiden

01-02-2018

De EU-wetgeving inzake chemische stoffen en pesticiden heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, en handelsbelemmeringen te voorkomen. De EU-wetgeving in kwestie bestaat uit regels inzake de verkoop en het gebruik van specifieke categorieën chemische stoffen, een pakket geharmoniseerde beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van specifieke gevaarlijke stoffen en preparaten, alsook regels inzake grote ongevallen en de uitvoer van gevaarlijke stoffen. De term "pesticiden" omvat stoffen voor het bestrijden, uitroeien en voorkomen van organismen die schadelijk worden geacht. Het gaat onder andere om biociden en gewasbeschermingsmiddelen (GBM's). Het belangrijkste succes op het niveau van de EU is de Reach-verordening, die de registratie, beoordeling en autorisatie van gevaarlijke stoffen, alsook de beperkingen die daarop van toepassing zijn, reguleert.

De EU-wetgeving inzake chemische stoffen en pesticiden heeft tot doel de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen, en handelsbelemmeringen te voorkomen. De EU-wetgeving in kwestie bestaat uit regels inzake de verkoop en het gebruik van specifieke categorieën chemische stoffen, een pakket geharmoniseerde beperkingen op het in de handel brengen en het gebruik van specifieke gevaarlijke stoffen en preparaten, alsook regels inzake grote ongevallen en de uitvoer van gevaarlijke stoffen. De term "pesticiden" omvat stoffen voor het bestrijden, uitroeien en voorkomen van organismen die schadelijk worden geacht. Het gaat onder andere om biociden en gewasbeschermingsmiddelen (GBM's). Het belangrijkste succes op het niveau van de EU is de Reach-verordening, die de registratie, beoordeling en autorisatie van gevaarlijke stoffen, alsook de beperkingen die daarop van toepassing zijn, reguleert.