Hoger onderwijs

01-09-2017

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel wordt het hogeronderwijsbeleid vastgesteld op niveau van de afzonderlijke EU-lidstaten. De rol van de EU blijft dan ook hoofdzakelijk beperkt tot ondersteuning en coördinatie. Het optreden van de Unie op het gebied van hoger onderwijs heeft vooral tot doel de mobiliteit van studenten en personeel te bevorderen, de wederzijdse erkenning van diploma’s en studietijdvakken te stimuleren, en samenwerkingsverbanden tussen instellingen voor hoger onderwijs tot stand te brengen.

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel wordt het hogeronderwijsbeleid vastgesteld op niveau van de afzonderlijke EU-lidstaten. De rol van de EU blijft dan ook hoofdzakelijk beperkt tot ondersteuning en coördinatie. Het optreden van de Unie op het gebied van hoger onderwijs heeft vooral tot doel de mobiliteit van studenten en personeel te bevorderen, de wederzijdse erkenning van diploma’s en studietijdvakken te stimuleren, en samenwerkingsverbanden tussen instellingen voor hoger onderwijs tot stand te brengen.