Buitenlands beleid: doelstellingen, instrumenten en resultaten

01-01-2018

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie werd ingesteld in 1993 en is sindsdien versterkt door latere verdragen. Vandaag de dag controleert het Parlement het GBVB en draagt het bij aan de ontwikkeling ervan, met name door het ondersteunen van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU’s) en de buitenlandse delegaties van de EU. De begrotingsbevoegdheden van het Parlement geven vorm aan de schaal en de reikwijdte van het GBVB, alsmede aan de financieringsinstrumenten van de EU die de buitenlandse activiteiten van de EU ondersteunen.

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie werd ingesteld in 1993 en is sindsdien versterkt door latere verdragen. Vandaag de dag controleert het Parlement het GBVB en draagt het bij aan de ontwikkeling ervan, met name door het ondersteunen van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU’s) en de buitenlandse delegaties van de EU. De begrotingsbevoegdheden van het Parlement geven vorm aan de schaal en de reikwijdte van het GBVB, alsmede aan de financieringsinstrumenten van de EU die de buitenlandse activiteiten van de EU ondersteunen.