Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid

01-02-2018

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) voorziet in het kader voor politieke en militaire structuren van de EU en militaire en civiele missies en operaties in het buitenland. De integrale EU-strategie van 2016 geeft vorm aan de strategie van het GVDB, terwijl het Verdrag van Lissabon de institutionele aspecten verduidelijkt en de rol van het Europees Parlement versterkt. Het GVDB heeft onlangs grote strategische en operationele wijzigingen ondergaan om tegemoet te komen aan de veiligheidsuitdagingen en aan oproepen van burgers die meer actie van de EU verlangen.

Het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) voorziet in het kader voor politieke en militaire structuren van de EU en militaire en civiele missies en operaties in het buitenland. De integrale EU-strategie van 2016 geeft vorm aan de strategie van het GVDB, terwijl het Verdrag van Lissabon de institutionele aspecten verduidelijkt en de rol van het Europees Parlement versterkt. Het GVDB heeft onlangs grote strategische en operationele wijzigingen ondergaan om tegemoet te komen aan de veiligheidsuitdagingen en aan oproepen van burgers die meer actie van de EU verlangen.