Biodiversiteit, landgebruik en bosbouw

01-02-2018

De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij de aanneming van het Verdrag inzake biologische diversiteit. De EU heeft een belangrijke internationale rol gespeeld bij het zoeken naar oplossingen voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en de vernietiging van de tropische regenwouden. In 2011 verplichtte de EU zich ertoe het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van de ecosysteemdiensten in de EU tegen 2020 tot staan te brengen. Andere doelstellingen die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn of het Verdrag van Washington (CITES) zijn nog niet bereikt. De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, die in december 2015 werd gesloten om de effecten van klimaatverandering te beperken, en de hierop volgende EU-wetgeving om de overeenkomst ten uitvoer te leggen, zullen in de komende decennia naar verwachting positieve gevolgen hebben voor het behoud van biodiversiteit en bossen. Sinds 1992 vormt het LIFE-programma het belangrijkste financiële instrument voor de bescherming van biodiversiteit en bossen in de EU.

De Conferentie van de Verenigde Naties over milieu en ontwikkeling van 1992 was een grote stap voorwaarts voor het behoud van biodiversiteit en natuurbescherming, dankzij de aanneming van het Verdrag inzake biologische diversiteit. De EU heeft een belangrijke internationale rol gespeeld bij het zoeken naar oplossingen voor het verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en de vernietiging van de tropische regenwouden. In 2011 verplichtte de EU zich ertoe het biodiversiteitsverlies en de achteruitgang van de ecosysteemdiensten in de EU tegen 2020 tot staan te brengen. Andere doelstellingen die zijn opgenomen in de habitatrichtlijn of het Verdrag van Washington (CITES) zijn nog niet bereikt. De Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering, die in december 2015 werd gesloten om de effecten van klimaatverandering te beperken, en de hierop volgende EU-wetgeving om de overeenkomst ten uitvoer te leggen, zullen in de komende decennia naar verwachting positieve gevolgen hebben voor het behoud van biodiversiteit en bossen. Sinds 1992 vormt het LIFE-programma het belangrijkste financiële instrument voor de bescherming van biodiversiteit en bossen in de EU.