De bestrijding van klimaatverandering

01-02-2018

De Europese Unie (EU) behoort tot de belangrijkste economieën in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EU slaagde er begin 2018 al in de uitstoot van broeikasgassen met 23 % terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990, en streeft momenteel naar een vermindering met 40 % tegen 2030. In december 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, een pakket maatregelen met als doel de vaststelling van een ambitieuzer streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en de verwezenlijking van een koolstofvrije economie tegen 2050, overeenkomstig de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

De Europese Unie (EU) behoort tot de belangrijkste economieën in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EU slaagde er begin 2018 al in de uitstoot van broeikasgassen met 23 % terug te dringen ten opzichte van het niveau van 1990, en streeft momenteel naar een vermindering met 40 % tegen 2030. In december 2019 presenteerde de Europese Commissie de Europese Green Deal, een pakket maatregelen met als doel de vaststelling van een ambitieuzer streefdoel voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en de verwezenlijking van een koolstofvrije economie tegen 2050, overeenkomstig de verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs.