De geschiedenis van de Economische en Monetaire Unie

01-02-2018

De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het resultaat van een geleidelijke economische eenwording binnen de EU. De EMU vormt een uitbreiding van de interne markt van de EU, met gemeenschappelijke productvoorschriften en vrij verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten. In de eurozone, die momenteel 19 EU-lidstaten omvat, is een gemeenschappelijke munteenheid ingevoerd: de euro. Alle EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken worden geacht de euro in te voeren zodra ze aan een aantal convergentiecriteria voldoen. Het Eurosysteem (dat uit de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de centrale banken van de landen van de eurozone bestaat) stelt het gemeenschappelijk monetair beleid vast, dat wordt aangevuld met begrotingsregels en een variabele mate van coördinatie van het economisch beleid. Binnen de EMU is er geen centraal economisch bestuur. In plaats daarvan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld door de lidstaten en verscheidene EU-instellingen.

De Economische en Monetaire Unie (EMU) is het resultaat van een geleidelijke economische eenwording binnen de EU. De EMU vormt een uitbreiding van de interne markt van de EU, met gemeenschappelijke productvoorschriften en vrij verkeer van goederen, kapitaal, werknemers en diensten. In de eurozone, die momenteel 19 EU-lidstaten omvat, is een gemeenschappelijke munteenheid ingevoerd: de euro. Alle EU-lidstaten met uitzondering van Denemarken worden geacht de euro in te voeren zodra ze aan een aantal convergentiecriteria voldoen. Het Eurosysteem (dat uit de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank en de presidenten van de centrale banken van de landen van de eurozone bestaat) stelt het gemeenschappelijk monetair beleid vast, dat wordt aangevuld met begrotingsregels en een variabele mate van coördinatie van het economisch beleid. Binnen de EMU is er geen centraal economisch bestuur. In plaats daarvan wordt de verantwoordelijkheid gedeeld door de lidstaten en verscheidene EU-instellingen.