Het Europees burgerinitiatief

10-04-2017

Het Europees burgerinitiatief (EBI) werd in 2009 met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Het vormt een essentieel onderdeel van de participatiedemocratie en stelt burgers in staat actief deel te nemen aan het democratische leven van de EU door verzoeken voor wetgevingsvoorstellen te richten tot de Europese Commissie. De procedure en voorwaarden voor EBI's worden beheerst door Verordening (EU) nr. 211/2011 die van kracht is sinds april 2012. Het Europese burgerinitiatief vormde in 2015 het onderwerp van een eerste driejaarlijkse evaluatie door de Commissie, waaruit een debat over de doeltreffendheid van het EBI en een aantal suggesties ter verbetering voortvloeiden.

Het Europees burgerinitiatief (EBI) werd in 2009 met het Verdrag van Lissabon ingevoerd. Het vormt een essentieel onderdeel van de participatiedemocratie en stelt burgers in staat actief deel te nemen aan het democratische leven van de EU door verzoeken voor wetgevingsvoorstellen te richten tot de Europese Commissie. De procedure en voorwaarden voor EBI's worden beheerst door Verordening (EU) nr. 211/2011 die van kracht is sinds april 2012. Het Europese burgerinitiatief vormde in 2015 het onderwerp van een eerste driejaarlijkse evaluatie door de Commissie, waaruit een debat over de doeltreffendheid van het EBI en een aantal suggesties ter verbetering voortvloeiden.