Debatten over de toekomst van Europa in het Europees Parlement, 2018-2019: Een samenvatting van de toespraken van staatshoofden en regeringsleiders van de EU-lidstaten

08-05-2019

Dit document is het laatste in een serie van vier briefings over de debatten over de toekomst van Europa, waarin de standpunten van de staatshoofden en regeringsleiders die in de periode van januari 2018 - april 2019 tijdens de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement het woord hebben gevoerd, worden belicht. In het eerste deel van dit document worden de overeenkomsten en verschillen tussen de standpunten van de sprekers besproken, en komen de trends in de onderwerpen waarover wordt gesproken en de gedane voorstellen aan bod. Het tweede deel bevat enkele citaten uit de meest opvallende uitspraken van de EU-leiders en een uitvoeriger analyse van hun standpunten op de volgende belangrijke beleidsgebieden: de economische en monetaire unie, migratie, de sociale dimensie, internationale handel, klimaatverandering en energie, veiligheid en defensie, het volgende meerjarig financieel kader en institutionele kwesties.

Dit document is het laatste in een serie van vier briefings over de debatten over de toekomst van Europa, waarin de standpunten van de staatshoofden en regeringsleiders die in de periode van januari 2018 - april 2019 tijdens de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement het woord hebben gevoerd, worden belicht. In het eerste deel van dit document worden de overeenkomsten en verschillen tussen de standpunten van de sprekers besproken, en komen de trends in de onderwerpen waarover wordt gesproken en de gedane voorstellen aan bod. Het tweede deel bevat enkele citaten uit de meest opvallende uitspraken van de EU-leiders en een uitvoeriger analyse van hun standpunten op de volgende belangrijke beleidsgebieden: de economische en monetaire unie, migratie, de sociale dimensie, internationale handel, klimaatverandering en energie, veiligheid en defensie, het volgende meerjarig financieel kader en institutionele kwesties.