Sociale en arbeidsomstandigheden van wegvervoerders

15-04-2013

Deze studie bevat een analyse van de sociale en arbeidsomstandigheden van beroepschauffeurs die actief zijn in de sector goederenvervoer over de weg. Deze richt zich op de belangrijkste sociale vraagstukken die zich in dit vervoerssegment voordoen, waaronder rij- en rusttijden alsook praktische aspecten die direct van invloed zijn op de levenskwaliteit van chauffeurs, bv. werkgelegenheidsregelingen en inkomensniveaus. Na een algemene analyse van het wetgevingskader, inclusief de relevante EU-wetgeving over de sociale dimensie van goederenvervoer over de weg, volgt een rapportage van de bevindingen van een raadpleging van belanghebbenden en chauffeurs.

Deze studie bevat een analyse van de sociale en arbeidsomstandigheden van beroepschauffeurs die actief zijn in de sector goederenvervoer over de weg. Deze richt zich op de belangrijkste sociale vraagstukken die zich in dit vervoerssegment voordoen, waaronder rij- en rusttijden alsook praktische aspecten die direct van invloed zijn op de levenskwaliteit van chauffeurs, bv. werkgelegenheidsregelingen en inkomensniveaus. Na een algemene analyse van het wetgevingskader, inclusief de relevante EU-wetgeving over de sociale dimensie van goederenvervoer over de weg, volgt een rapportage van de bevindingen van een raadpleging van belanghebbenden en chauffeurs.

Externe auteur

TRT Trasporti e Territorio Srl - Alessio Sitran, Enrico Pastori