De operationele nettosaldo’s indicator: een onbetrouwbare indicator van het voordeel dat een lidstaat heeft van de EU-begroting

19-02-2020

De berekeningen van de operationele begrotingssaldo’s suggereren dat de uitgaven van de EU een nulsomspel zijn. Dit strookt niet met het belangrijkste argument dat de uitgaven van de EU Europese toegevoegde waarde creëren. Wanneer uitsluitend de operationele nettosaldo’s worden gebruikt als indicatie voor het nettovoordeel dat een lidstaat heeft bij de begrotingsactiviteiten van de Unie, kan dit leiden tot misleidende resultaten. Dit punt wordt onderbouwd door de volgende argumenten.

De berekeningen van de operationele begrotingssaldo’s suggereren dat de uitgaven van de EU een nulsomspel zijn. Dit strookt niet met het belangrijkste argument dat de uitgaven van de EU Europese toegevoegde waarde creëren. Wanneer uitsluitend de operationele nettosaldo’s worden gebruikt als indicatie voor het nettovoordeel dat een lidstaat heeft bij de begrotingsactiviteiten van de Unie, kan dit leiden tot misleidende resultaten. Dit punt wordt onderbouwd door de volgende argumenten.

Externe auteur

Zareh Astryan, Annika Havlik, Friedrich Heinemann, Justus Nover