De geschiedenis van de EU-begroting

14-06-2019

De begroting van de Europese Unie berust op drie pijlers: de uitgaven ervan, de financiering ervan en de controle ervan. In deze briefing wordt gekeken naar de oorsprong van de begroting, de ontwikkeling ervan door middel van meerjarenplanning en de jaarlijkse begrotingsopstelling. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de veranderende bevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van de begroting, en van de ontwikkeling van de financiering ervan en van het controleproces. Sinds de allereerste Europese Gemeenschap in 1952 heeft de begroting geleid tot een spanningsveld tussen de Europese instellingen en de lidstaten en tot een nauw verband tussen hervormingen van de uitgaven en hervormingen van de financiering.

De begroting van de Europese Unie berust op drie pijlers: de uitgaven ervan, de financiering ervan en de controle ervan. In deze briefing wordt gekeken naar de oorsprong van de begroting, de ontwikkeling ervan door middel van meerjarenplanning en de jaarlijkse begrotingsopstelling. Dit gebeurt tegen de achtergrond van de veranderende bevoegdheden van het Europees Parlement ten aanzien van de begroting, en van de ontwikkeling van de financiering ervan en van het controleproces. Sinds de allereerste Europese Gemeenschap in 1952 heeft de begroting geleid tot een spanningsveld tussen de Europese instellingen en de lidstaten en tot een nauw verband tussen hervormingen van de uitgaven en hervormingen van de financiering.