Lerarenopleidingen basisonderwijs in Europa: stand van zaken en toekomstperspectieven

15-07-2014

Deze studie is bedoeld om de Commissie onderwijs en cultuur van het Europees Parlement te informeren over het niveau van basisschoolleerkrachten in Europa. In de studie wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van opleidingen tot basisschoolleerkracht, loopbaanondersteuning van beginnende leerkrachten en voortdurende professionele ontwikkeling in Europa, bezien vanuit het perspectief van zowel leerkrachten als docenten aan lerarenopleidingen. Onderzocht wordt in hoeverre deze subsystemen binnen lerarenopleidingen ertoe bijdragen dat leerkrachten uitdagingen in de klas, op school en binnen het onderwijsstelsel aankunnen. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de hervormingen die in de onderwijssector zijn doorgevoerd naar aanleiding van eerdere aanbevelingen. Tot slot bevat de studie een aantal beleidsaanbevelingen ter verdere verbetering van de kwaliteit van leerkrachten via lerarenopleidingen.

Deze studie is bedoeld om de Commissie onderwijs en cultuur van het Europees Parlement te informeren over het niveau van basisschoolleerkrachten in Europa. In de studie wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van opleidingen tot basisschoolleerkracht, loopbaanondersteuning van beginnende leerkrachten en voortdurende professionele ontwikkeling in Europa, bezien vanuit het perspectief van zowel leerkrachten als docenten aan lerarenopleidingen. Onderzocht wordt in hoeverre deze subsystemen binnen lerarenopleidingen ertoe bijdragen dat leerkrachten uitdagingen in de klas, op school en binnen het onderwijsstelsel aankunnen. Ook wordt een inventarisatie gemaakt van de hervormingen die in de onderwijssector zijn doorgevoerd naar aanleiding van eerdere aanbevelingen. Tot slot bevat de studie een aantal beleidsaanbevelingen ter verdere verbetering van de kwaliteit van leerkrachten via lerarenopleidingen.

Externe auteur

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)