Goederenvervoer over de weg: waarom bevrachters uit de EU vrachtwagens boven treinen verkiezen

16-03-2015

Dit is een studie van de factoren die invloed hebben op de keuze van bevrachters uit de EU voor een bepaalde vervoerswijze, waarbij wordt toegelicht waarom dikwijls de weg boven het spoor wordt verkozen. Aan de hand van de analyse van de langetermijnontwikkeling van goederenvervoer, een aantal nationale casestudies (uit Duitsland, Polen, Frankrijk, Italië en Spanje) en interviews met marktspelers worden in deze studie de voornaamste factoren onderzocht die aan de keuze voor een bepaalde vervoerswijze ten grondslag liggen. Op basis van uit eerdere beleidservaring getrokken lering worden in het slothoofdstuk aanbevelingen gedaan over de voornaamste elementen van een doeltreffende strategie om het gebruik van het spoor te stimuleren.

Dit is een studie van de factoren die invloed hebben op de keuze van bevrachters uit de EU voor een bepaalde vervoerswijze, waarbij wordt toegelicht waarom dikwijls de weg boven het spoor wordt verkozen. Aan de hand van de analyse van de langetermijnontwikkeling van goederenvervoer, een aantal nationale casestudies (uit Duitsland, Polen, Frankrijk, Italië en Spanje) en interviews met marktspelers worden in deze studie de voornaamste factoren onderzocht die aan de keuze voor een bepaalde vervoerswijze ten grondslag liggen. Op basis van uit eerdere beleidservaring getrokken lering worden in het slothoofdstuk aanbevelingen gedaan over de voornaamste elementen van een doeltreffende strategie om het gebruik van het spoor te stimuleren.

Externe auteur

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra