30

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Commitments made at the hearing of Elisa FERREIRA, Commissioner-designate - Cohesion and Reforms

22-11-2019

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

The commissioner-designate, Elisa Ferreira, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Regional Development. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Cohesion, reforms and a just transition.

Research for REGI Committee - Economic, social and territorial situation of Portugal

13-03-2019

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

This briefing was prepared to provide information for the European Parliament’s Committee on Regional Development delegation visit to Portugal of 27 February to 1 March 2019.

Research for REGI Committee -The economic, social and territorial situation in LA REUNION

15-10-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to La Réunion on 16th September 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Research for REGI Committee - The economic, social and territorial situation of Slovenia

15-03-2018

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

This briefing was prepared to provide information for the visit to Slovenia on 3 - 5 April 2018 by a delegation of the European Parliament’s Committee on Regional Development.

Economische, sociale en territoriale cohesie

01-11-2017

Omdat de Europese Unie een harmonieuze ontwikkeling over de hele linie wil bevorderen, versterkt zij haar economische, sociale en territoriale samenhang. De EU richt zich met name op het verminderen van de ongelijkheden tussen de ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s. Bij de betrokken regio’s wordt bijzondere aandacht besteed aan plattelandsgebieden, gebieden die een industriële overgang doormaken en regio’s die te kampen hebben met ernstige en permanente natuurlijke of demografische ...

Omdat de Europese Unie een harmonieuze ontwikkeling over de hele linie wil bevorderen, versterkt zij haar economische, sociale en territoriale samenhang. De EU richt zich met name op het verminderen van de ongelijkheden tussen de ontwikkelingsniveaus van de verschillende regio’s. Bij de betrokken regio’s wordt bijzondere aandacht besteed aan plattelandsgebieden, gebieden die een industriële overgang doormaken en regio’s die te kampen hebben met ernstige en permanente natuurlijke of demografische nadelen, zoals de meest noordelijke regio’s met hun zeer geringe bevolkingsdichtheid, alsmede eiland-, grens- en berggebieden.

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO)

01-11-2017

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is een van de voornaamste financiële instrumenten van het cohesiebeleid van de EU. Het heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio’s te helpen verminderen en de achterstand van de minst begunstigde regio’s te verkleinen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan regio’s die kampen met ernstige en aanhoudende nadelen in verband met de natuurlijke gesteldheid en bevolkingsopbouw, zoals de meest noordelijke regio ...

Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) is een van de voornaamste financiële instrumenten van het cohesiebeleid van de EU. Het heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van de Europese regio’s te helpen verminderen en de achterstand van de minst begunstigde regio’s te verkleinen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan regio’s die kampen met ernstige en aanhoudende nadelen in verband met de natuurlijke gesteldheid en bevolkingsopbouw, zoals de meest noordelijke regio’s, die een zeer lage bevolkingsdichtheid hebben, en eilanden, grensoverschrijdende en bergachtige regio’s.

Cohesiefonds

01-11-2017

Het Cohesiefonds is opgericht in 1994 en draagt financieel bij aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de lidstaten met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde.

Het Cohesiefonds is opgericht in 1994 en draagt financieel bij aan projecten op het gebied van milieu en trans-Europese netwerken in de lidstaten met een bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van minder dan 90 % van het EU-gemiddelde.

Het Solidariteitsfonds

01-11-2017

De Europese Unie kan met het Solidariteitsfonds van de Europese Unie financiële steun verlenen aan een lidstaat, een kandidaat-lidstaat of een regio waar zich een grote natuurramp heeft voorgedaan.

De Europese Unie kan met het Solidariteitsfonds van de Europese Unie financiële steun verlenen aan een lidstaat, een kandidaat-lidstaat of een regio waar zich een grote natuurramp heeft voorgedaan.

Europese territoriale samenwerking

01-11-2017

Europese territoriale samenwerking is een instrument van het cohesiebeleid waarmee wordt beoogd problemen grensoverschrijdend op te lossen en gezamenlijk het potentieel van verschillende gebieden te ontwikkelen. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ondersteunt de volgende drie soorten samenwerkingsacties: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking.

Europese territoriale samenwerking is een instrument van het cohesiebeleid waarmee wordt beoogd problemen grensoverschrijdend op te lossen en gezamenlijk het potentieel van verschillende gebieden te ontwikkelen. Het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ondersteunt de volgende drie soorten samenwerkingsacties: grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking.

Gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

01-11-2017

De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) ingevoerd om het gemakkelijker te maken om geharmoniseerde statistieken voor de regio's te verzamelen, ontwikkelen en publiceren. Dit hiërarchische systeem wordt verder gebruikt voor sociaaleconomische analyses van de regio's en de inpassing van acties in het kader van het cohesiebeleid van de EU.

De Europese Unie heeft een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) ingevoerd om het gemakkelijker te maken om geharmoniseerde statistieken voor de regio's te verzamelen, ontwikkelen en publiceren. Dit hiërarchische systeem wordt verder gebruikt voor sociaaleconomische analyses van de regio's en de inpassing van acties in het kader van het cohesiebeleid van de EU.

Toekomstige activiteiten

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Diverse activiteiten -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Hoorzitting -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Hoorzitting -
PECH

Partners