2

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Trans-Atlantische betrekkingen: de VS en Canada

01-02-2018

De EU, de VS en Canada delen de waarden van democratie, mensenrechten en economische en politieke vrijheid. Ook is er overlap als het gaat om kwesties op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. De brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada en de strategische partnerschapsovereenkomst traden in 2017 voorlopig in werking. De onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen tussen de EU en de VS werden in 2017 stopgezet. Op 15 ...

De EU, de VS en Canada delen de waarden van democratie, mensenrechten en economische en politieke vrijheid. Ook is er overlap als het gaat om kwesties op het gebied van buitenlands beleid en veiligheid. De brede economische en handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada en de strategische partnerschapsovereenkomst traden in 2017 voorlopig in werking. De onderhandelingen over het Trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen tussen de EU en de VS werden in 2017 stopgezet. Op 15 april 2019 heeft de Raad haar goedkeuring gehecht aan onderhandelingsrichtsnoeren ter opheffing van de industrietarieven.

Buitenlands beleid: doelstellingen, instrumenten en resultaten

01-01-2018

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie werd ingesteld in 1993 en is sindsdien versterkt door latere verdragen. Vandaag de dag controleert het Parlement het GBVB en draagt het bij aan de ontwikkeling ervan, met name door het ondersteunen van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU’s) en de buitenlandse delegaties van de EU. De begrotingsbevoegdheden van het Parlement geven vorm aan de schaal en de reikwijdte ...

Het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie werd ingesteld in 1993 en is sindsdien versterkt door latere verdragen. Vandaag de dag controleert het Parlement het GBVB en draagt het bij aan de ontwikkeling ervan, met name door het ondersteunen van de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO), de speciale vertegenwoordigers van de EU (SVEU’s) en de buitenlandse delegaties van de EU. De begrotingsbevoegdheden van het Parlement geven vorm aan de schaal en de reikwijdte van het GBVB, alsmede aan de financieringsinstrumenten van de EU die de buitenlandse activiteiten van de EU ondersteunen.