1

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Auteur
Zoekterm
Datum

Meerjarig financieel kader

01-02-2018

Tot op heden zijn er vijf meerjarige financiële kaders (MFK’s) geweest. Het Verdrag van Lissabon heeft het MFK veranderd van een interinstitutioneel akkoord in een juridisch bindende handeling. Een MFK, dat wordt vastgesteld voor een periode van ten minste vijf jaar, moet een ordelijke ontwikkeling van de uitgaven van de Unie waarborgen binnen de grenzen van haar eigen middelen, en omvat bepalingen waaraan de jaarlijkse begroting van de Unie moet voldoen. Hiermee worden de grondslagen van de begrotingsdiscipline ...

Tot op heden zijn er vijf meerjarige financiële kaders (MFK’s) geweest. Het Verdrag van Lissabon heeft het MFK veranderd van een interinstitutioneel akkoord in een juridisch bindende handeling. Een MFK, dat wordt vastgesteld voor een periode van ten minste vijf jaar, moet een ordelijke ontwikkeling van de uitgaven van de Unie waarborgen binnen de grenzen van haar eigen middelen, en omvat bepalingen waaraan de jaarlijkse begroting van de Unie moet voldoen. Hiermee worden de grondslagen van de begrotingsdiscipline vastgelegd. In de MFK-verordening worden met name uitgavenmaxima vastgelegd voor brede uitgavencategorieën, “rubrieken” genoemd. Op 2 mei 2018 heeft de Commissie wetgevingsvoorstellen gepresenteerd voor een nieuw MFK voor de periode 2021-2027. Op 27 mei 2020 heeft de Commissie een geactualiseerd voorstel ingediend voor het MFK, samen met een voorstel voor een herstelinstrument, Next Generation EU, naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak.