6

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

Artificial Intelligence: Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

16-03-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital and AI related policy based on scientific evidence and expertise.

Betaalbare communicatie voor bedrijven en consumenten

01-02-2018

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU ...

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) en gegevens- en internettoegangsdiensten zijn in de plaats gekomen van traditionele telefoondiensten als de belangrijkste producten voor zowel consumenten als bedrijven. Thans komt steeds meer audiovisuele inhoud op aanvraag beschikbaar, terwijl het aantal 4G- en 5G-internetaansluitingen exponentieel groeit. In antwoord hierop heeft de EU een regelgevingskader voor telecommunicatie tot stand gebracht met een reeks regels die in de lidstaten van de EU van toepassing is op de vaste en draadloze telecommunicatie, internet, omroep- en transmissiediensten. Volgens recent onderzoek dat is uitgevoerd voor de Commissie IMCO, kunnen telecommunicatiediensten jaarlijks 86,1 miljard EUR bijdragen aan het bbp van de Europese Unie en kunnen nieuwe door het Europees Parlement ingevoerde wetgevingsmaatregelen 40 miljard EUR extra bijdragen.

Digitale agenda voor Europa

01-02-2018

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde ...

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) zorgt sinds 1995 voor productiviteitswinst en groei in de EU[1]. De afgelopen drie decennia zijn de grenzen tussen telecommunicatie, uitzending en IT steeds vager geworden als gevolg van technologische "convergentie". In 2015 heeft de Commissie de digitale eengemaakte markt gelanceerd om de voornaamste wetgevingsvoorstellen tot stand te brengen, zoals bevordering van e-handel, auteursrecht, e-privacy, harmonisering van digitale rechten, geharmoniseerde btw-regels en cyberveiligheid.

Beschermingsmaatregelen voor de consument

01-11-2017

De Europese beschermingsmaatregelen voor de consument zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen. De EU-voorschriften regelen zowel fysieke transacties als de e-handel, en bevatten niet alleen algemeen toepasselijke regels, maar ook bepalingen voor specifieke producten zoals geneesmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen, tabak, cosmetica, ...

De Europese beschermingsmaatregelen voor de consument zijn gericht op het beschermen van de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de Europese consumenten, ongeacht waar in de Europese Unie zij wonen, reizen of winkelen. De EU-voorschriften regelen zowel fysieke transacties als de e-handel, en bevatten niet alleen algemeen toepasselijke regels, maar ook bepalingen voor specifieke producten zoals geneesmiddelen, genetisch gemodificeerde organismen, tabak, cosmetica, speelgoed en explosieven.

De alomtegenwoordige digitale interne markt

01-11-2017

De digitale interne markt zwengelt de economie aan en verhoogt de levenskwaliteit door middel van elektronische handel en elektronische overheidsdiensten. Markt- en overheidsdiensten veranderen van vaste naar mobiele platforms en zijn steeds breder vertegenwoordigd. Deze ontwikkelingen behoeven een Europees regelgevingskader voor het ontwikkelen van cloud computing en grenzeloze mobieledataconnectiviteit, met inachtneming van de privacy, persoonsgegevens en cyberveiligheid. De wetgevingsresultaten ...

De digitale interne markt zwengelt de economie aan en verhoogt de levenskwaliteit door middel van elektronische handel en elektronische overheidsdiensten. Markt- en overheidsdiensten veranderen van vaste naar mobiele platforms en zijn steeds breder vertegenwoordigd. Deze ontwikkelingen behoeven een Europees regelgevingskader voor het ontwikkelen van cloud computing en grenzeloze mobieledataconnectiviteit, met inachtneming van de privacy, persoonsgegevens en cyberveiligheid. De wetgevingsresultaten van het Parlement op het gebied van het tot stand brengen van de Europese digitale interne markt dragen jaarlijks extra 177 miljard EUR bij aan groei in Europa.