7

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Commitments made at the hearing of Margaritis SCHINAS, Vice-President-designate - Promoting the European Way of Life

22-11-2019

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission ...

The Vice President-designate, Margaritis Schinas, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, Culture and Education, Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Skills, education and integration; - Finding common ground on migration; and - Security Union.

Commitments made at the hearing of Mariya GABRIEL, Commissioner-designate - Innovation and Youth

22-11-2019

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, ...

The commissioner-designate, Mariya Gabriel, appeared before the European Parliament on 30 September 2019 to answer questions from MEPs’ in the Committees on Industry, Research and Energy and on Culture and Education. During the hearing, Ms Gabriel made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: - Education, research and innovation; and - Culture, youth and sport.

Cultuur

01-04-2018

De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van Europees cultureel erfgoed, de samenwerking tussen culturele instellingen uit verschillende landen en de bevordering van de mobiliteit van kunstenaars. Daarnaast zijn op de culturele sector enkele bepalingen van de Verdragen van toepassing die niet uitdrukkelijk betrekking hebben op cultuur.

De activiteiten van de Europese Unie op het vlak van cultuur zijn op verschillende gebieden een aanvulling op het cultuurbeleid van de lidstaten. Hierbij kan worden gedacht aan de bescherming van Europees cultureel erfgoed, de samenwerking tussen culturele instellingen uit verschillende landen en de bevordering van de mobiliteit van kunstenaars. Daarnaast zijn op de culturele sector enkele bepalingen van de Verdragen van toepassing die niet uitdrukkelijk betrekking hebben op cultuur.

Audiovisueel en mediabeleid

01-04-2018

Het audiovisueel beleid van de EU wordt beheerst door de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die in 2018 is herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak (met name de filmindustrie) worden behartigd, is het subprogramma Media van "Creatief Europa". In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging ...

Het audiovisueel beleid van de EU wordt beheerst door de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). De belangrijkste wetgeving op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die in 2018 is herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak (met name de filmindustrie) worden behartigd, is het subprogramma Media van "Creatief Europa". In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van "de vrijheid en de pluriformiteit van de media".

Sport

01-04-2018

De bevoegdheid van de EU met betrekking tot sport is van relatief recente datum, te weten december 2009 (het moment van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon). De Europese Unie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid, alsook voor het bevorderen van samenwerking en het beheer van activiteiten ter ondersteuning van lichamelijke activiteiten en sport in heel Europa. In de periode 2014-2020 werd – in het kader van het Erasmus+-programma – voor het eerst een specifieke ...

De bevoegdheid van de EU met betrekking tot sport is van relatief recente datum, te weten december 2009 (het moment van inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon). De Europese Unie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van empirisch onderbouwd beleid, alsook voor het bevorderen van samenwerking en het beheer van activiteiten ter ondersteuning van lichamelijke activiteiten en sport in heel Europa. In de periode 2014-2020 werd – in het kader van het Erasmus+-programma – voor het eerst een specifieke begrotingslijn gecreëerd voor de ondersteuning van projecten en netwerken op het gebied van sport.

Communicatiebeleid

01-04-2018

De rechtsgrond voor de noodzaak van doeltreffende communicatie kan worden gevonden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het recht van alle burgers om te worden geïnformeerd over Europese kwesties wordt gewaarborgd. De EU-instellingen hebben een aantal instrumenten en diensten ontwikkeld om in contact te blijven met burgers en hen te informeren. Sinds de officiële invoering ervan in 2012 geeft het Europese burgerinitiatief burgers de kans om meer rechtstreeks te worden ...

De rechtsgrond voor de noodzaak van doeltreffende communicatie kan worden gevonden in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, waarin het recht van alle burgers om te worden geïnformeerd over Europese kwesties wordt gewaarborgd. De EU-instellingen hebben een aantal instrumenten en diensten ontwikkeld om in contact te blijven met burgers en hen te informeren. Sinds de officiële invoering ervan in 2012 geeft het Europese burgerinitiatief burgers de kans om meer rechtstreeks te worden betrokken bij nieuwe wetgeving en Europese kwesties.

Audiovisueel en mediabeleid

01-11-2017

Audiovisueel beleid valt in de EU onder de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het belangrijkste wetgevingsonderdeel op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die momenteel (2017) wordt herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak worden behartigd (met name de filmindustrie) is het subprogramma Media van „Creatief Europa”. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen ...

Audiovisueel beleid valt in de EU onder de artikelen 167 en 173 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Het belangrijkste wetgevingsonderdeel op dit gebied is de richtlijn audiovisuele mediadiensten, die momenteel (2017) wordt herzien. Het belangrijkste EU-instrument waarmee de belangen in de bedrijfstak worden behartigd (met name de filmindustrie) is het subprogramma Media van „Creatief Europa”. In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie wordt opgeroepen tot eerbiediging van de "vrijheid en de pluriformiteit van de media".