5

Resulta(a)t(en)

Woord(en)
Publicatietype
Beleidsterrein
Zoekterm
Datum

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS)

01-02-2018

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentieel toezicht dat is bedoeld om consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit systeem omvat het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR), de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en Eiopa) en de nationale toezichthouders. Het ESFS ontwikkelt zich voortdurend om rekening te houden met de veranderende context waarin het opereert, met name de invoering ...

Het Europees Systeem voor financieel toezicht (ESFS) is een meerlagig systeem van micro- en macroprudentieel toezicht dat is bedoeld om consistent en coherent financieel toezicht in de EU te waarborgen. Dit systeem omvat het Europees Comité voor systeemrisico’s (ECSR), de drie Europese toezichthoudende autoriteiten (EBA, ESMA en Eiopa) en de nationale toezichthouders. Het ESFS ontwikkelt zich voortdurend om rekening te houden met de veranderende context waarin het opereert, met name de invoering van de bankenunie, de doelstelling om een kapitaalmarktenunie tot stand te brengen en de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.

Beleid inzake financiële diensten

01-02-2018

Financiële diensten zijn als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk aspect van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973); (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983); (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992); (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007); en (5) mondiale ...

Financiële diensten zijn als onderdeel van het vrije verkeer van diensten en kapitaal een belangrijk aspect van de inspanningen om de interne markt van de EU te voltooien. Het integratieproces is in de volgende fasen verlopen: (1) opheffing van nationale toetredingsbelemmeringen (1957-1973); (2) harmonisering van nationale wetten en beleidsmaatregelen (1973-1983); (3) voltooiing van de interne markt (1983-1992); (4) invoering van de eurozone en periode voor de crisis (1999-2007); en (5) mondiale financiële crisis en hervormingen na de crisis (vanaf 2007). De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU brengt een reeks nieuwe uitdagingen met zich mee die mogelijk gevolgen heeft voor de financiële dienstensector binnen de EU en daarbuiten.

Mededingingsbeleid

01-02-2018

De belangrijkste doelstelling van de EU-mededingingsregels is een goed functionerende interne markt binnen de Unie die een drijvende factor is achter het welzijn van EU-burgers, ondernemingen en de samenleving als geheel. Daartoe bevat het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regels ter voorkoming van beperking en vervalsing van de mededinging op de interne markt. Concreet bepaalt het Verdrag dat concurrentiebeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen en misbruik van een ...

De belangrijkste doelstelling van de EU-mededingingsregels is een goed functionerende interne markt binnen de Unie die een drijvende factor is achter het welzijn van EU-burgers, ondernemingen en de samenleving als geheel. Daartoe bevat het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) regels ter voorkoming van beperking en vervalsing van de mededinging op de interne markt. Concreet bepaalt het Verdrag dat concurrentiebeperkende overeenkomsten tussen ondernemingen en misbruik van een marktpositie door machtige ondernemingen verboden zijn, omdat dit negatieve gevolgen kan hebben voor de handel tussen de lidstaten. Voorts worden concentraties en overnames met een EU-dimensie door de Europese Commissie ("de Commissie") gecontroleerd en kunnen zij verboden worden wanneer zij leiden tot aanzienlijk minder concurrentie. Voorts is staatssteun die tot verstoring van de mededinging leidt verboden voor bepaalde bedrijven of producten, maar kan in bepaalde gevallen toch worden goedgekeurd. Behoudens bepaalde uitzonderingen gelden de mededingingsbepalingen ook voor overheidsbedrijven, openbare diensten en diensten van algemeen belang.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.